1. parts cookies
Cookies, der sættes af tjenesteyderens egen hjemmeside (af tjenesteyderen selv).

2. parts cookies
Cookies, der sættes af tredjemand/cookies, der indsættes på tjenesteyderens egen hjemmeside. Bruges til tider i forbindelse med sociale plugins. For eksempel Facebook LinkedIn, Instagram ”del med”- funktionen.