Den 17. august trådte EU's batteridirektiv i kraft og skal i den kommende tid implementeres i EU's medlemsstater.   Den 12. juli vedtog EU det nye batteridirektiv, der har til formål at sikre det lavest mulige CO2-aftryk for batterier samt en bæredygtighed udvinding og genanvendelse af materialerne i batterierne fx Kobolt, Litium og Nikkel. Selvom direktivet er trådt i kraft, er der fastsat en implementeringsperiode frem til 18. februar 2024, hvorefter direktivet vil skulle efterleves. Perioden frem til da skal [...]


Det kræver login at tilgå indholdet

Hvis du eller din virksomhed ikke er medlem af AutoBranchen Danmark, ansøger I her:

Bliv medlem