EU-Kommissionen har præsenteret en pallette af redskaber til, hvordan EU skal nå sine klimamål. Ifølge forslaget er ét af disse, at salget af fossile biler skal forbydes fra 2035, og der indføres nye krav til afstande mellem ladestandere.

Hvis det står til EU-Kommissionen skal den europæiske autobranche ikke længere kunne sælge nye fossiledrevne biler fra 2035. Det betyder, at det kun vil være lovligt at sælge nye el- og brintbiler på det danske og europæiske marked.

AutoBranchen Danmarks adm. direktør Gitte Seeberg er positiv over for planen, som hun betegner som et nødvendigt næste skridt i den grønne omstilling.

”Det er glædeligt, at EU-Kommissionen med sit forslag vil sikre fælles EU-regler, og det er et naturligt næste skridt i den grønne omstilling for at nedbringe CO2-udslippet.  Det kommer på et tidspunkt, hvor de fleste bilproducenter er i gang med at melde deres mål ud om, hvornår de vil udfase de fossile biler”, siger Gitte Seeberg, der understreger, at branchen kan være godt tilfreds med tidsplanen.

”Enkelte partier i Danmark har talt om et forbud allerede fra 2025 og den danske regering har foreslået fra 2030 sammen med flere andre EU-lande. I det lys giver 2035 autobranchen god tid til at omstille sig. Jeg er til gengæld bekymret for, om vi kan skaffe nok grønne biler. Der er mangel på de sjældne metaller til batterier og dermed kan det skabe udfordringer for produktionen, når et helt kontinents bilpark skal ændres så markant,” siger Gitte Seeberg.

EU-Kommissionens plan er et udspil, der nu skal forhandles med medlemsstaterne. Derfor kan den endelige plan for udfasning af fossile biler ændre sig.

Nye krav om ladestandere og brinttankstationer

Et vigtigt element i forslaget er, at der skal indføres krav til, hvor langt der må være mellem ladestandere og brinttankstationer. Kravene skal gælde på tværs af landegrænser. Kommissionen foreslår, at der højest må være 60 km mellem ladestandere på motorvejsnettet og højest 150 km mellem brinttankstationer.

Gitte Seeberg er glad for, at Kommissionen også vil stille krav til infrastrukturen, som er helt essentiel for, at forbrugerne vil købe nulemissionsbilerne.

”Det er afgørende for, at forbrugerne og virksomheder kan se sig selv i denne plan, at der er et fintmasket net med grøn strøm og brint til bilerne. Jeg tror dog at det her forslag kommer til at give problemer med de mindre velstående dele af EU. I lande som Rumænien og Bulgarien vil der skulle meget store investeringer til, før man har et sådant netværk af ladestandere, og befolkningen reelt vil kunne få deres transportbehov dækket af en elbil”, afslutter Gitte Seeberg.