Østre Landsret har stadfæstet en byretsdom om manglende betaling af registreringsafgift. I 2007 købte en kunde en parallelimporteret Land Rover, der blev afgiftsberigtiget af sælger og indregistreret i købers navn. SKAT traf senere afgørelse om, at kunden skulle betale yderligere registreringsafgift, fordi den tidligere beregnede registreringsafgift var beregnet ud fra en faktura med angivelse af en urigtig lav pris.

Efter den dagældende registreringsafgiftslov hæfter den, hvis navn den første registreringen af en bil foretages, for afgiften, og derfor hæftede kunden for den manglende betaling af registreringsafgift. Spørgsmålet gik på, om kunden hæfter for afgiften, når man i god tro ikke hæfter for manglede betaling, som SKATs praksis lyder.

Kunden havde købt bilen uden indgåelse af en skriftlig købsaftale og faktura, og da sælgeren ikke havde et fast forretningssted og ikke foretog markedsføring af salg af biler, fandt Landsretten at kunden ikke kunne anses for at være i god tro om den manglende betaling af afgift.