Den 6. september 2021 offentliggjorde Folketingets Ombudsmand en redegørelse om en egen drift-undersøgelse af 30 klagesager om værdifastsættelse af importerede, brugte køretøjer.  Ombudsmanden mener, at der i alt for mange tilfælde ændres ved den værdifastsættelse af et importeret køretøj, som er foretaget Motorstyrelsen, når det ender med klagesager i et Motorankenævn, der er er 1. klageinstans i den type sager. Det får nu Ombudsmanden til at rette kritik mod Motorstyrelsen i Aalborg.  Handelsprisen er afgørende Reglerne for værdifastsættelse af [...]


Det kræver login at tilgå indholdet

Hvis du eller din virksomhed ikke er medlem af AutoBranchen Danmark, ansøger I her:

Bliv medlem