Bilsalget for april 2021 slår rekord og kan opsummeres i tre punkter:

Notat om dommen.

Sagens tema er spørgsmålet om udstrækningen af begrebet ” solgt engros,

uden nogen form for garanti”, mellem to erhvervsdrivende.

Kan sælger lave en generel ansvarsfraskrivelse for alle mangler når køretøjet sælges solgt ”engros uden nogen form for garanti”, herunder spoling af speedometer.

Byretten i Lyngby er af den opfattelse, at en sådan klausul ikke fraskriver køber at gøre mangler gældende, herunder ved spoling.

I landsrettens dom af 20. april 2021, begrunder Landsretten sin afgørelse således:

 

Landsretten tiltræder, at det af byretten er lagt til grund, at den fremlagte, men

ikke underskrevne, slutseddel vedrørende handlen ikke er udleveret til K

Biler A/S, men at K Biler A/S i stedet modtog faktura af 23. januar 2018 vedrørende

købet af bilen. Af denne faktura fremgår, at ”[b]ilen er solgt engros,

uden nogen form for garanti”.

 

Landsretten tiltræder af de af byretten anførte grunde, at det ikke herved kan

anses for aftalt mellem parterne, at K Biler A/S ikke kan gøre mangler vedrørende

bilens kilometerstand gældende ved reklamation. Landsretten bemærker

herved, at det ikke på baggrund af responsum af 3. september 2018 fra Autobranchen

Danmark eller det tidligere afgivne responsum af 10. juni 1983 fra

Danmarks Automobilforhandler Forening kan lægges til grund, at der gælder

en branchesædvane, hvorefter en erhvervsdrivende køber ved aftaler indgået

”engros uden garanti” herved har fraskrevet sig muligheden for at reklamere

over mangler.