Østre Landsret har ikke villet  ophæve beslaglæggelsen af en bil, der er blevet anvendt til vanvidskørsel, selvom biludlejningsvirksomheden havde en underskrevet tro- og love erklæring fra føreren.  

Et biludlejningsselskab må  kigge langt efter en af deres biler, der var lejet ud for en enkelt dag, hvor bilisten valgte at køre vanvidskørsel i selskabets bil. Selskabet havde ellers fulgt de få procedurer, som loven har gjort tilgængelige for erhvervslivet, der lejer, låner og leaser biler ud. Føreren var blevet præsenteret for en tro- og loveerklæring om vanvidskørsel, som han havde underskrevet, ligesom der var blevet vist kørekort. Da der kun var tale om udlejning for en enkelt dag uden forudgående booking, valgte selskabet ikke at indhente yderligere oplysninger på føreren.  

Da Østre Landsret for nylig skulle tage stilling til, om bilen fortsat skulle være beslaglagt frem til retssagen mod føreren, valgte de imidlertid at opretholde beslaglæggelsen af bilen. AutoBranchen Danmarks juridiske chef, advokat, Abid Khan finder afgørelsen foruroligende:  

”Biludlejningsfirmaet har gjort, hvad de kunne i denne sag. Det er urealistisk, at firmaet skulle indhente straffeattest og økonomiske oplysninger på føreren for at leje en ganske almindelig bil ud i en enkelt dag. Retten har helt uforståeligt truffet den afgørelse, at tro- og loveerklæringen ikke har nogen reel effekt i denne sag, på trods af, at lovforarbejderne specifikt nævner tro- og loveerklæringer, som en blandt flere ting erhvervslivet kan gøre for at undgå konfiskation”. 

Sagen forsøges nu indbragt for Højesteret.  

Store ligheder til autobranchen 

Selvom bilen ikke er ejet af et leasingselskab, en bilforhandler eller et værksted kan den få stor betydning for branchen, der også anvender tro- og loveerklæringer i stort omfang. 

Abid Khan uddyber:  

”Der er mange ligheder mellem denne sag og processen, når deres foretages prøvekørsler eller udlånes værkstedsbiler. AutoBranchen Danmark råder fortsat vores medlemmer til at benytte en tro- og loveerklæring til at gardere sig mod konsekvenserne af vanvidskørsel, fordi lovgivningen specifikt fremhæver en tro- og loveerklæring som en mulighed for at gardere sig. Sagen viser desværre, at det ikke er en garanti. Det vil undergrave branchen fuldstændigt, hvis man skal undersøge økonomien hos kunden for hver eneste bil, der prøvekøres eller udlejes”, siger Abid Khan. 

Politisk og juridisk fokus på sagen 

Advokaten lover, at AutoBranchen Danmark vil følge denne sag helt til dørs.  

”Vi følger sagen meget tæt og ser frem til, at den forhåbentlig kommer for Højesteret inden længe. Samtidig har vi igen taget kontakt til ministeren og Folketinget med kravet om en evaluering af loven. Denne sag viser, at loven ikke tager hensyn til virksomheder, der lever af lån, udleje og leasing af biler”, siger Abid Khan.