Motorstyrelsen har præciseret reglerne for nogle køretøjer på overgangsordningen, der blev indregistreret i december 2020. For nogen vil det betyde efteropkrævninger eller tilbagebetaling.  

Som en del af de nye bilafgifter blev der indført et CO2-tillæg i registreringsafgiften, som skal baseres på WLTP-opgørelsen for hver enkelt bil. Der er imidlertid et problem for nogle af de køretøjer, der er indregistreret fra overgangsordningen, fik virkning den 18. december 2020, frem til 1. januar 2021, hvor WLTP-normen trådte i kraft. 

Udgangspunktet er, at alle køretøjer skal beregnes efter WLTP-normen, men det er ikke alle køretøjer, der er “født” med den norm. Nogle køretøjer vil derfor skulle opgøres efter NEDC2-normen.  

Det betyder, at nogle køretøjer indregistreret i denne periode ikke er omfattet af overgangsordningen om NEDC2, selvom den først udløb 31. december 2020. Overgangsordningen omfatter nemlig kun køretøjer, som afgiftsberigtiges efter de tidligere regler i registreringsafgiftsloven, hvor der blev givet tillæg eller fradrag baseret på køretøjets brændstofforbrug. 

Motorstyrelsen forventer at omberegne registreringsafgiften for disse køretøjer på baggrund af WLTP-forbrugstal. Det betyder, at eventuelle differencer ift. det betalte vil blive efteropkrævet eller tilbagebetalt, når Motorregistret er ændret, så det kan håndtere flere sæt brændstofnormer og forbrugstal for det samme køretøj. Tidshorisonten for dette kendes endnu ikke.