I en ny undersøgelse har AutoBranchen Danmark spurgt medlemmerne til status i branchen og fremtidsudsigterne. Branchen ser ind i flere udfordringer.

AutoBranchen Danmark har ved indgangen til 4. kvartal spurgt bilforhandlere og leasingselskaber til den nuværende situation, og hvordan de ser på fremtiden.

Undersøgelsen sætter tal på nogle af de udfordringer, branchen oplever fx mangel biler, mangel på arbejdskraft, og at branchen finder antallet af ladestandere i deres eget lokalområde utilstrækkelig.

Mikrochips forhaler bilsalget

I forventningerne til bilsalget i fjerde kvartal svarer 56 procent, at de forventer, at salget vil falde ift. bilsalget i tredje kvartal 2021. AutoBranchen Danmarks adm. direktør Gitte Seeberg er langt fra overrasket over tendensen med et faldende bilsalg.

”Det er forventeligt, at bilsalget ikke kan holde samme niveau, når branchen i månedsvis har haft svært ved at skaffe både nye og brugte biler. 78 procent svarer i undersøgelsen, at det skyldes manglen på mikrochips, men flere fortæller også, at det skyldes en generel mangel på elektroniske dele til bilerne. Krisen omfatter langt de fleste bilmærker”, siger Gitte Seeberg.

Kun 8 procent af forhandlerne forventer, at deres importør kan levere et tilstrækkeligt antal biler frem mod nytår.

Halvdelen mangler kvalificeret arbejdskraft

Det anslås, at Danmark vil komme til at mangle 100.000 faglærte i 2030, men undersøgelsen sætter tal på, hvor store dele af branchen, der har svært ved at tiltrække kvalificeret arbejdskraft på nuværende tidspunkt. 50 procent af respondenterne svarer, at deres virksomhed har problemer med at tiltrække medarbejdere.

”Undersøgelsen viser, at det særligt er kvalificerede mekanikere og karosseriteknikere, der er mangel på ude hos forhandlerne i øjeblikket. Enkelte virksomheder mangler også kvalificerede sælgere. Det er et vigtigt fokusområde for AutoBranchen Danmark, derfor samarbejder vi bl.a. med Dansk Metal og erhvervsskolerne om at tiltrække og fastholde arbejdskraft”, fortæller Gitte Seeberg.

9 ud af 10 er utilfreds med antallet af ladestandere

I undersøgelsen har AutoBranchen Danmark også spurgt medlemmerne til, hvordan de oplever ladeinfrastrukturen til grønne biler i deres lokalområde. Her svarer 90 procent, at der ikke er tilstrækkelig infrastruktur til grønne biler. Gitte Seeberg uddyber:

”Den manglende infrastruktur er helt vital ifølge forhandlerne i undersøgelsen, der peger på, at pris, rækkevidde og lademuligheder er de vigtigste parametre for at sælge grønne biler til danskerne. Folketinget har afsat penge til ladestandere langs motorveje og de store landeveje, men vi mangler stadig en løsning i lokalområderne. Regeringen arbejder på at liberalisere reglerne for at opstille ladestandere, men det vil først få effekt til næste forår. Derfor presser vi på for en hurtigere løsning, så vi kan få flere ladestandere op lokalt.”

Undersøgelsen bygger på 109 besvarelser blandt bilforhandlere og leasingselskaber i perioden 29. september til 6. oktober.