Mange værksteder mærker allerede i dag, at der er mangel på lærlinge og kvalificerede medarbejdere. Og det ser ud til kun at blive en endnu større udfordring i fremtiden. På Vores Autobranche kommer temaet i fokus, når Fagsnak i førersædet løber stablen den 7. maj. Her vil der være rig mulighed for at diskutere, om biler skal fylde mere i skolen, og om vi kan blive bedre til at udfordre de unge for at fastholde dem i branchen.

Fagsnakkene foregår om eftermiddagen i mindre grupper, hvor deltagerne har mulighed for at diskutere et emne, der interesserer dem, med eksperter på området.

Biler på skoleskemaet

Ture Hansen er generalsekretær for Dansk Automobil Sports Union (DASU), som er bekymrede over, at mange unge slet ikke kender til de mange muligheder i autobranchen og i motorsport. Derfor skal der sættes tidligt ind og allerede i grundskolen bør børn og unge få mulighed for at stifte bekendtskab med branchen. AutoBranchen Danmark er partner på DASU’s projekt ”Hestekræfter på skoleskemaet”, som dækker over tværfaglig undervisning, hvor eleverne lærer om CO2-udledning, acceleration, energi og klima, og som en del af undervisningen kommer ud at køre i gokart. Selv om det kun har været i gang siden 1. januar, har undervisningen allerede hentet stor interesse, og frem til sommerferien har mere end 30 skoler fra Korsør i sydøst til Thy i nordvest på den måde stiftet bekendtskab med autobranchen og motorsporten. Lærere og elever er begejstrede for ”hands-on” undervisningen. Ture Hansen fortæller og deler sine erfaringer, og der er rig mulighed for diskussion undervejes.

Fremtidens medarbejdere vil udfordres

I de gode gamle dage, var de unge medarbejdere glade, hvis de fik en god løn. Men i dag er det ikke længere nok. Flere undersøgelser har vist, at de unge medarbejdere efterspørger meningsfuldhed i jobbet, og samtidig vil de udfordres og udvikle sig gennem deres arbejde. Hos Dansk Metal ved de en hel del om, hvad det egentlig er, nutidens unge faglærte søger i et job, og på fagsnakken fortæller forbundssekretær Erling Jensen om, hvad virksomhedsejerne kan forvente sig af fremtidens arbejdskraft.

På de små værksteder mærker man alvor, at det kan være svært at rekruttere nye medarbejdere, men også, at det kan være en udfordring at holde på dem, man har. Glenn Larsen, som ejer Rørvig Auto i Nordvestsjælland er med på fagsnak, hvor han fortæller om det lille værksteds udfordringer og muligheder. Han forklarer, at han ser en tendens til, at mekanikerne søger mod de store steder: ”Samtidig vil de lave noget med endnu mere volumen – vindmøller, skibe og så videre. Derfor siger jeg til mine medarbejdere , at de skal gøre sig så dygtige som muligt. Det gælder om at bevare nysgerrigheden og have lyst til at blive klogere”.

Vi mangler også kvinderne

En særskilt udfordring for autobranchen er rekruttering af kvinder. Danmark har en meget lavere andel af kvinder i branchen end eksempelvis Sverige, hvor nogle af de dygtigste autolakerere er kvinder. Autobranchen har pr. tradition stor overvægt af mænd, men undersøgelser viser, at en arbejdsstyrke, der består af både mænd og kvinder giver bedre resultater, fordi mænd og kvinder tænker forskelligt. Malene Hasselbalch-Holm er eftermarkedschef, og på fagsnakken giver hun sine bud på, hvad der skal til for at tiltrække flere kvinder.

Vores Autobranche 2019

HVAD: Fagsnak i førersædet. HVORNÅR: Tirsdag d.7. maj kl.15-18 på Gram Slot.

Se programmet her.

Tilmeld dig her – der er gratis tilmelding til d.7. april!