På AutoBranchen Danmarks årsdag i Brande afviste Trine Bramsen at hjælpe branchen ift. vanvidskørsel. Til gengæld roste hun branchen for dens bidrag til den grønne omstilling. 

Den 29. september deltog transportminister Trine Bramsen via et videolink i AutoBranchen Danmarks årsdag, der blev afholdt på Remisen i Brande. Ministeren holdt et oplæg, hvor hun startede med at takke branchen for at være en nøglespiller i den grønne omstilling.  

Ministeren understregede flere gange, at selv med den nuværende energikrise, så er elbiler og grøn omstilling i øvrigt kun blevet endnu vigtigere, selvom Europa oplever problemer på den korte bane. Ifølge ministeren skal den grønne omstilling på den lange bane sikre os mod en lignende energikrise, og her spiller elbiler en nøglerolle.  

Nye stramninger ift. vanvidskørsel på vej 

Da det blev tid til spørgsmål fra salen, blev ministeren bedt om at forholde sig til reglerne om vanvidskørsel af AutoBranchen Danmarks adm. direktør Gitte Seeberg. Ministerens svar var, at regeringen inden for kort tid planlægger at stramme reglerne for vanvidskørsel yderligere fx i forbindelse med narkokørsel, og at det ikke er regeringens ønske at hjælpe bilforhandlere, værksteder leasingselskaber mv., der risikerer, at kunder kører vanvidskørsel i virksomhedens biler.  

Konferencier Dennis Ritter fulgte op og spurgte ministeren direkte, om hun mener, at det er en bilforhandlers skyld, hvis en kunde kører vanvidskørsel i en demo- eller lånebil. Ministeren svarede, at hun mener, at det er bilejerens ansvar og dermed også en bilforhandler eller værksteds ansvar. Ministeren gjorde også opmærksom på, at man som bilforhandler må tage højde for vanvidskørsel i den kontrakt, man laver med en (potentiel) kunde, hvilket uløste en del utilfredshed i salen.  

Ministeren åbnede afslutningsvis op for at diskutere med branchen, om man kan give autobranchen bedre mulighed for at opdage en potentiel vanvidsbilist, inden de får adgang til en bil. AutoBranchen Danmark vil nu følge op på denne udtalelse med ministeren.  

Fokus på mobilitet og samkørsel 

Hun gjorde også opmærksom på, at vi fremover skal tænke bilkørsel ind i en større dagsorden om mobilitet. Ministeren nævnte flere gange, at der skal mere fokus på at skabe fremkommelighed i Danmark, da vi i længden ikke kan blive ved med at udvide vejstrækninger for at gøre plads til det stadigt stigende antal biler. Ministeren fremhævede eksempelvis samkørsel og kollektiv trafik, som alternativer, vi skal tænke sammen med bilkørsel i fremtiden. 

Netop ift. mobiliteten spurgte bestyrelsesformand i AutoBranchen Danmark Hans-Jørgen Jørgensen ministeren til, hvad der kan gøres for de pendlere, der lige nu oplever så stigende omkostninger til pendling, at det kan udløse krav om lønstigninger fra virksomhederne. Ministeren anerkendte problemet, men hun svarede, at regeringen ikke kan gøre noget, fordi det risikerer at puste yderligere til inflationen.