Denne juraklumme har været bragt i Motor-Magasinet og er skrevet af AutoBranchen Danmarks jurist Ida Nynne Daarbak Reislev:

Vi har nu efterhånden set et par sager med tastefejl fra Tesla, hvor de får prisannonceret deres biler helt skævt.

Sagen, der var indbragt for Ankenævn for Biler, angik en privathandel, hvor en kunde så en Tesla-model annonceret til salg på Teslas hjemmeside. Der var tale om en brugt Tesla Model S, 75 med soltag, indregistreret første gang d. 22/6 2017. Bilen var annonceret til salg til 47.900 kr. Kunden synes vist, at det var et godt tilbud, så han slog hurtigt til, og betalte 1.900 kr. i depositum. Samme dag kontaktede Tesla kunden pr. mail, hvor de annullerede handlen med henvisning til, at bilen ved en fejl var blevet annonceret til en urealistisk lav pris, og at den korrekte pris var 449.990. kr. Kunden fik herefter sit depositum tilbage, og blev tilbudt at købe bilen til den noget større, korrekte pris.

Det var kunden ikke just tilfreds med (og havde vist heller ikke råd til), hvilket man da også godt kan forstå. En Tesla S til 48.000 kr. inkl. afgift, lyder da også som en god handel.

Kunden indbragte derfor sagen for ankenævnet, som herefter skulle tage stilling til, hvorvidt kunden var berettiget til at købe bilen til den fejlannoncerede pris. Kunden oplyste i forbindelse med sagen, at der havde været flere biler til salg, der svingede et par tusinde, så det virkede ikke for ham urealistisk, at bilen skulle koste det. Det fremgår ikke, hvilke biler kunden her sammenlignede med, men Teslas repræsentant gjorde gældende, at der i hvert fald ikke kunne findes en Tesla S til salg til denne pris. Herefter linkede kunden til en Ekstra Bladet-artikel om en af Teslas andre prisfejlssager, hvor kunden ved ankenævnet havde fået medhold i, at kunden skulle have Teslaen til den annoncerede pris, selvom den ved en fejl var annonceret uden afgift med en prisforskel på op mod 200.000 kr.

Allerede her kan man måske tænke, at kunden godt ved, at det er lidt for god en pris, og at der måtte være tale om en fejl.

Et enigt ankenævn træffer herefter afgørelse: Der gives ikke medhold til kunden. Begrundelsen herfor er reglen i aftalelovens § 32. Efter § 32, stk. 1, er den, der har afgivet en viljeserklæring, som ved fejlskrift eller anden fejltagelse fra hans side har fået et andet indhold end tilsigtet, ikke bundet ved erklæringens indhold, hvis den, til hvem erklæringen er afgivet, indså eller burde indse, at der forelå en fejltagelse.

Bestemmelsen medfører, at Tesla ikke er bundet af aftalen, hvis kunden indså eller burde have indset, at der forelå en tastefejl fra Tesla. Ankenævnet begrundede yderligere deres afgørelse med, at det måtte lægges til grund, at bilens reelle pris er ca. 400.000 kr. højere end angivet. På den baggrund, og da kunden ved sammenligning med andre tilsvarende biler måtte have indset, at der forelå en fejl, fandt nævnet, at Tesla ikke var bundet af aftalen, og der blev derfor ikke gives medhold i klagen.

Sagen viser, at der er grænser for, hvor urealistisk en pris en kunde kan få en vare til, hvis forhandleren ved en fejl har annonceret varen til en for lav pris. Udgangspunktet efter aftaleloven og markedsføringsføringslovens regler er, at en forhandler er bundet af den pris de annoncerer en vare til, også selvom den måtte indeholde prisfejl. Det er først på det tidspunkt, hvor en kunde må have været klar over eller burde have været klar over, at en der må være tale om en forkert pris, fordi prisen fx er urealistisk lav.

Retspraksis viser, at der skal være tale om ret store prisforskelle før en aftale indgået på en fejlannonceret pris må anses som ugyldig aftale. I dette tilfælde var en forskel på 400.000 kr. altså nok til at ugyldiggøre aftalen. Den anden Tesla-sag nævnt tidligere, hvor der var 200.000 kroners forskel, var ikke nok. Det skal dog siges, at Tesla i denne sag flere gange havde godkendt prisen skriftligt flere gange over for kunden, hvilket også var medvirkende til udfaldet. Der er dog mange forhold, der spiller ind: Hvor let det er at sammenligne markedspriser (ny/brugt bil), hvad kan de bevises, at kunden ved om prisen, og hvad forventes det, at en gennemsnitlig forbruger ved om markedsprisen på det pågældende køretøj.