Kønsbalancen er skæv i autobranchen, men det lysner forude. Både i salgsafdelinger og på værksteder rykker kvinderne nu ind i større stil end set før. 

Traditionelt set har autobranchen uddannet 3-4 procent kvinder til værkstedet, måske 5 procent, når det gik højest for sig. I salgslokalerne var det ikke meget anderledes. 

Men nu sker der noget. Kvinderne er på vej ind i autobranchen i langt større stil end tidligere.  

“I AutoBranchen Danmark har vi arbejdet for den udvikling i flere år. Når branchen mangler arbejdskraft, dur det ikke, at man kun kigger mod det ene køn. Slet ikke, når vi samtidig ved, at en arbejdsplads bliver bedre af, at man er en mangfoldig gruppe. Mange undersøgelser har gennem tiden vist, at virksomheder opnår bedre resultater, når man har en mangfoldig ledelse og mangfoldig medarbejdergruppe, der ikke kun er styret af folk, som alle ligner hinanden,” siger Gitte Seeberg, administrerende direktør i AutoBranchen Danmark. 

Erhvervsskolerne optager store hold to gange årligt – i august og januar. Ved de to seneste optag lå andelen af kvinder lige omkring 9 procent, og en rundspørge til en række af skolerne bekræfter, at de har omtrent dobbelt så mange kvinder i klasserne i forhold til tidligere år. 

“For år tilbage kunne kvinderne desværre have sværere ved at finde læreplads, så nogen faldt fra igen. Fremgangen er så ny, at det er for tidligt at sige, om de unge kvinder i højere grad end drengene springer fra uddannelsen. Ser man på vores trivselsundersøgelse på autouddannelserne, er der heldigvis intet, der peger i den retning. Pigerne giver i hvert fald i lige så høj grad som drengene udtryk for, at de havde let ved at finde læreplads, siger Gitte Seeberg.

Hun konstaterer, at de kvindelige lærlinge også er optimistiske, når de ser fremad i karrieren. 

“Det er rigtigt godt, at kvinderne er tilsvarende positive, når spørgsmålet handler om deres fremtid i autobranchen. De fleste forventer hurtigt at få job efter endt uddannelse,” siger Gitte Seeberg. 

Business College Syd i Mommark uddanner stort set alle autobranchens sælgere til både salgslokalerne og eftermarkedet. Her mærker man også en forandring. 

Vores hold er typisk på 25 elever. Vi har været vant til, at der var én kvindelig elev ud af 25. Nu er der i gennemsnit 4-5 kvinder på hvert hold, så de udgør i omegnen af 20 procent. Det er som om, at kvinderne har fået følelsen af, at den opgave kan de også løse, så hvis de vil sælge biler, så tør de godt,” fortæller Christian Seeberg, der er underviser på uddannelserne. 

Han oplever også, at der er et behov for flere kvinder i autobranchen. 

“Kvinderne har nogle kvalifikationer, som branchen kan bruge. Nogle kan måske føle, at en mandlig sælger kan være lidt smart. Kvinderne kan her være en anden samtalepartner med kunden og dygtigere end mange mænd til at behovsafdække og stille de rigtige spørgsmål,” siger han videre.