AutoBranchen Danmarks Skattetaskforce  modtager i disse dage udkast til afgørelser ud ift. prøvesager om flytning af avance fra Skatteankestyrelsen.

”Mange forhandlere venter på nyt i disse sager, så det er en væsentlig nyhed, at afgørelserne nu er på vej”, understreger Jens Brendstrup, administrerende direktør i AutoBranchen Danmark.

Skatteankestyrelsen fastlægger alene de overordnede retningslinjer og giver nogle eksempler på i hvilke situationer forhandleren får medhold, og i hvilke tilfælde SKAT kan anses for at have løftet bevisbyrden for overflyttet avance. I de tilfælde, vi har hørt om, indstiller Skatteankestyrelsen, at det overlades til SKAT at foretage en vurdering af de enkelte handler for at sikre, om bevisbyrden for overflytning af avance er løftet af SKAT. Det vil derfor medføre en efterfølgende ”dialog” med SKATs sagsbehandler ift. den gennemsnitlige markedspris for hhv. udstyr og byttebil i de enkelte handler.

SKAT har fået en frist på én måned til at fremkomme med bemærkninger, og herefter får forhandleren én måned til at komme med bemærkninger. Skatteankestyrelsen forventer, at eventuelle retsmøder vil blive afholdt ultimo november/primo december måned 2016.