Siden 1. juli 2020, hvor selvanmelderordningen for eksportbiler lukkede i Danmark, har Motorstyrelsen og Auto-It arbejdet på et nyt semi-automatisk system - bedre kendt som Estimatic. Med systemet indføres der bl.a. digitale niveaulister, som hele tiden opdateres med godkendte vurderinger til brug ved værdifastsættelse af køretøjer. Det var samtidig meningen, at virksomheder, som beskæftiger sig med værdifastsættelse af importbiler, skulle få adgang til Estimatic og på den måde få mulighed for at kigge Motorstyrelsen lidt over skulderen ved beregningerne [...]


Det kræver login at tilgå indholdet

Hvis du eller din virksomhed ikke er medlem af AutoBranchen Danmark, ansøger I her:

Bliv medlem