Forsikringsbranchen bør følge det største tyske bilforsikringsselskab og hæve timepriserne for alle værksteder og lakerere.   

Klumme af Gitte Seeberg, adm. direktør i AutoBranchen Danmark bragt i Motormagasinet  

Alle i den danske forsikringsbranche kan naturligvis ikke skæres over en kam. Men markedets dominerende aktører – her tænker jeg eksempelvis på markedsførende Tryg, men også på Taksatorringen og flere andre – lader desværre meget tilbage at ønske, når man ser på, hvordan de ofte behandler deres underleverandører i autobranchen, karrosseriværkstederne og lakererne.   

Det har vi vidst længe. Men for nylig blev det skåret ud i pap, så selv en tungnem kunne forstå det, da det største tyske bilforsikringsselskab HUK-Coburg for anden gang i år – udover den normale regulering – hævede timepriserne samlet set for både lak og karrosseri. Fem euro blev timepriserne hævet med for karrosseri, mens timepriserne for lak blev hævet med hele syv euro. Over hele linjen. Sikke en forskel, når man så husker på, hvordan Tryg og co. agerer herhjemme.   

Årsagen til HUK-Coburgs initiativ er naturligvis den igangværende krise, de hastigt stigende udgifter og er et udtryk for, at HUK-Coburg påskønner og forstår vigtigheden af deres underleverandører. Uden dem kunne de ikke løse de opgaver, som forsikringsgiganten får løst for deres kunder.   

Generelle timeprisstigninger på henholdsvis fem og syv euro kan lyde dyrt, og det er det ganske givet også, men det er også dyrt at være underleverandør for tiden. Herhjemme har vi set, hvordan udgifterne til energi er flerdoblet, vi har set lakpriserne skyde i vejret, og vi har set udgifterne til gratis lånebiler gøre det samme. Ja, vi har i det hele taget set en skadesbranche, som er hårdt ramt, og som måske nok har travlt, men som oplever, at overskud bliver vendt til underskud, og hvor flere og flere må fyre medarbejdere, frygter konkurs eller ligefrem allerede har drejet nøglen om på deres livsværk.   

Selvfølgelig skal skadesbranchen betales for det arbejde, den udfører. Selvfølgelig skal betalingen stå mål med de udgifter, der faktisk er forbundet med at løse de opgaver. Og selvfølgelig skal man faktisk kunne lave en forretning ud af det – og ikke miste penge på at gå på arbejde.   

Men det er åbenbart ikke en selvfølgelighed. Jeg og AutoBranchen Danmark har i den seneste tid rakt ud til nøgleaktører i den danske forsikringsbranche for at opfordre dem til at følge HUK-Coburgs eksempel, men indtil videre er der ikke meget hjælp at hente. Man forhandler direkte med værkstederne, lyder det. Og der bliver tilsyneladende ikke tale om en generel hævelse af timepriserne.  

Men hvorfor ikke? Når det største tyske bilforsikringsselskab kan, hvorfor kan I så ikke herhjemme, kære forsikringsselskaber? Jeg hører primært dårlige undskyldninger. Jeg hører udenomssnak. Og jeg ser en forsikringsbranche, der vil fortsætte med at spille aktører i skadesbranchen ud mod hinanden og presse priserne – i stedet for at betale en ordentlig betaling for den gode stykke arbejde, der bliver udfører på landets karrosseriværksteder og i landets malerkabiner.    

Og fra vores egne medlemmer i AutoBranchen Danmark hører jeg, at hovedreglen er, at værkstederne og lakererne igen og igen afvises blankt, når de beder om at få forhandlet og helst hævet timepriserne. Det hænger jo ikke sammen.  

Så kære forsikringsselskaber, I siger, I selv vil tage snakken med værkstederne, men det kræver jo, at I faktisk gør det. Og at I gør det med alle jeres underleverandører. Ikke kun de store eller de mest insisterende, men dem alle sammen. Ellers bør I hæve timepriserne generelt – der vil jo stadig være forskel på timepriserne på de forskellige værksteder og lakerere, hvis I hæver timeprisen med et fast beløb eller en fast procentdel.   

I foråret var det Gjensidige og If Forsikring, der gik forrest, da energibidraget blevet til virkelighed. Det har været en tiltrængt håndsrækning til lakbranchen, men hele skadesbranchen lider – og et løft af timeprisen vil batte på en helt andet måde end energibidrag.  

Sidst var det nogle af de mindre aktører, der gik forrest. Det var tiltrængt, men når man ser til Tyskland og ser, at det er den største aktør, der går forrest, så bør Tryg, Topdanmark og Taksatorringen gøre det samme herhjemme. Som markedsførende har I et ansvar, der rækker ud over jer selv, men et ansvar for hele branchen.   

Ja, et ansvar for, at der faktisk er en sund og levedygtig skadebranche i hele landet og i alle egne af landet – både i dag, i morgen og i fremtiden. Og det kræver, at I betaler en fair og ordentlig pris for det arbejde, som skadesbranchen udfører for jeres kunder. 

 

AutoBranchen Danmark undersøger for tiden forsikringsselskabernes ageren i forbindelse med timeprisforhandlinger. Undersøgelsens resultater bliver offentliggjort senere på ugen.