Selvanmeldere og eksport:

Møder med SKAT – husk dokumentationen

AutoBranchen Danmark mødtes med SKAT i juni som opfølgning på områder, der skaber frustrationer i dagligdagen hos medlemmerne.

Husk dokumentation

Blandt andet drøftede vi nogle af de krav, der stilles til eksport af biler. Dokumentationskravene i forbindelse med udførsel af landet, giver forhandlerne mange udfordringer. Det kan være svært for forhandlere at gennemskue, hvad der skal til for at være sikker på at dokumentationskravet er opfyldt. SKAT siger, at det generelt er en god idé at systematisere sin dokumentation– altså, at man har faste procedurer for, hvordan man gør hver gang, og er grundig med det.

Vær ekstra påpasselig ved afhentningssalg og kontante afregninger

SKAT fremhæver, at hvis man overlader transporten til køber, risikerer man at stå uden tilstrækkelig dokumentation for udførsel i forbindelse med afhentningssalg og kontante afregninger. :

Ved afhentningssalg: man skal som forhandler være bevidst om, at kravet om dokumentation ligger hos den sælgende virksomhed. Hvis dette overlades til den købende virksomhed (ex. ved, at man forventer at få eftersendt dokumentation), så løbes en stor risiko for, at man ikke kan bevise, at en bil er ført ud af landet. Vær ekstra påpasselig ved privat salg, det er en god idé at tjekke op på, hvem der køber bilen.

Kontante afregninger: Af bevismæssige årsager er det altid bedst at have dokumentation i form af udenlandsk bankoverførsel.

Noget af det SKAT understreger er, at man ikke fra SKATs side kan (eller må) give garantier for, hvornår dokumentationskravet er opfyldt. SKAT skal foretage en konkret og individuel vurdering, og det giver forhandlere udfordringer. Til august har vi møde sammen med nogle af vores medlemmer og SKAT, hvor vi vil gå længere ind i konkrete drøftelser om forhandlernes udfordringer med dokumentationskravet.

SKATs 14 dages besigtigelsesmulighed

Derudover drøftede vi SKATs nyere praksis med at stille krav om, at en solgt bil (eksport) skal kunne besigtiges op til 14 dage efter salget, inden det må udføres. Vi fremførte, at det giver forhandlerne kæmpe udfordringer og forhindrer salg i mange tilfælde, da nogle købere, så vælger at kigge mod lande uden registreringsafgift (og mulighed for udbetaling af eksportgodtgørelse). SKAT har blandt andet igangsat et besigtigelsesprojekt, som viser, at alt for mange biler ikke er i registreringsbar og køreklar stand. Det betyder, at for mange eksportører har fået udbetalt eksportgodtgørelse uretmæssigt eller i størrelsesorden, der ikke svarer til bilens værdi. Besigtigelsesprojektet er et af flere initiativer/projekter vi har gennemført til belysning af de risici, som området indeholder. Der er derfor pt. ikke udsigt til ændringer. Ikke desto mindre fortsætter vi naturligvis dialogen med SKAT for at gøre opmærksom på de uhensigtsmæssigheder denne praksis har.

Medlemsmøder til efteråret

Lige op til weekenden udsendte SKAT en meddelelse om udvidet toldsyn ved eksport. Også dette vil vi tage med i drøftelserne med SKAT til august.

Til efteråret vil AutoBranchen Danmark i samarbejde med SKAT afholde en række brush-up medlemsmøder om det man generelt, som selvanmelder, skal være opmærksom på.