AutoBranchen Danmark modtager mange henvendelser, der drejer sig om reklamationer over bilens olieforbrug. Her får du overblikket over, hvordan disse sager skal håndteres. 

Mange af henvendelserne har været rettet til jurist hos AutoBranchen Danmark Hadeel Barakji, der bl.a. kan hjælpe medlemmer med køberetslige spørgsmål, som fx et usædvanligt stort olieforbrug. 

”Ankenævn for Biler har ved tidligere afgørelser slået fast, at et stort olieforbrug på en bil udgør en væsentlig mangel, der berettiger forbrugeren til at få handlen ophævet. Derfor er det vigtigt, at du som forhandler er opmærksom på, at bilens olieforbrug ikke ligger ud over, hvad man med rimelighed kan forvente. Ellers er kunden i sin gode ret til at bede om en ophævelse af handlen,” fortæller Hadeel Barakji.  

Du skal undersøge bilens olieforbrug 

For at konstatere, om bilens olieforbrug udgør en køberetlig mangel eller ej, er det vigtigt, at du som forhandler foretager en olieafvejning af bilen, samt undersøger servicehæftet hvoraf fabrikken foreskriver normen for bilens olieforbrug, fortæller Hadeel Barakji: 

”Såfremt resultatet af olieafvejningen viser, at olieforbruget ligger ud over fabrikkens forskrifter, vil dette udgøre en køberetlig mangel. Skulle olieafvejningen derimod vise det modsatte, vil det naturligvis ikke udgør en køberetlig mangel.” 

Er du i tvivl om, hvornår en mangel udgør en køberetlig mangel, er du velkommen til at kontakte AutoBranchen Danmarks jurister.