På et møde med Motorstyrelsen blev AutoBranchen Danmark orienteret om, at branchen risikerer yderligere forsinkelser på de sager fra overgangsordningen, der endnu ikke er afklaret.  

AutoBranchen Danmark har i uge 8 mødtes med Motorstyrelsen og Skatteministeriet, hvor emnet har været de alt for omfattende fejl i forbindelse med overgangsordningen til de nye bilafgifter.  

På møderne fik AutoBranchen Danmark indsigt i nogle af de udfordringer, som Motorstyrelsen oplever i forsøget på at færdigbehandle de resterende sager, der endnu ikke er afsluttet. Juridisk chef hos AutoBranchen Danmark Abid Khan uddyber: 

”Motorstyrelsen oplever desværre flere systemtekniske problemer, der kan trække behandlingen af de sidste sager i langdrag. De præcise konsekvenser kan vi orientere yderligere om i slutningen af uge 9, hvor Motorstyrelsen vil offentliggøre en række detaljerede oplysninger om udfordringerne,” siger Abid Khan, der fortsætter:  

”Motorstyrelsen har valgt at være meget åbne om problemerne, og det vil jeg gerne kvittere for, selvom det stadig sætter dele af autobranchen i en kattepine. Det er styrelsen klar over, og de arbejder på at løse det. På møderne har vi også understreget over for myndighederne, at sagen om pluginhybridbiler er en stor bekymring for os, når det har været så stor en udfordring at implementere de nuværende afgifter”, fortæller Abid Kahn.