Denne juraklumme har tidligere været bragt i Motor-Magasinet.

Som bilforretning er det en kompliceret sag at starte en leasingforretning op selv. Mange regler skal overholdes. Læs med her, hvis du vil blive klogere på reglerne. Og har du allerede et leasingselskab eller er ansat i et, så sørg for, at en gennemgang af reglerne i forhold til din egen virksomhed er på to-do-listen. For Finanstilsynet fører mange kontroller på området, og har fokus på autobranchen i denne tid.

Hvis du ejer eller er ansat i et leasingselskab, der udøver finansiel leasing, så er jeres virksomhed omfattet af de hvidvaskregler, der gælder for finansielle virksomheder, herunder banker, realkreditinstitutter, vekselerer og finansielle leasingselskaber.  Det kan også være, at du overvejer at starte en leasingdel i din eksisterende bilforretning. I det tilfælde kan du med fordel læse med her, da man ikke ”bare lige starter et leasingselskab op”.

Finansielle virksomheder er omfattet meget strenge regler for kontrol af hvidvaskrisiko og terrorfinansiering. Derfor er der krav om omfattende procedurer og screeninger af kunder og transaktioner for hvidvask- og terrorfinansieringsrisiko.

Registreres hos Finanstilsynet

Først og fremmest skal man registrere sin virksomhed hos Finanstilsynet. Her skal man registreres og godkendes til at udøve finansiel virksomhed.  Her skal virksomhedens ledelse samt reelle ejere vurderes hæderlige (fit and proper). For personligt drevne virksomheder skal fremvises en straffeattest for de reelle ejere af virksomheden.

En registreret virksomhed skal betale et årligt gebyr i omegnen af 5.000 kr. til Finanstilsynet. Finanstilsynet fører løbende tilsyn med registrerede virksomheder for at sikre, at virksomheden har tilstrækkelige procedurer for hvidvaskkontrol. Et kontrolbesøg fra Finanstilsynet kan udløse alt fra påbud, bøder og i værste fald en frakendelse af autorisationen til at udøve finansiel virksomhed, hvis man ikke har styr på de regler, finansielle virksomheder er underlagt.

Godkendelse af leasingaftaler af Motorstyrelsen

Herefter skal ens leasingkontrakter, der anvendes over for kunder, godkendes af Motorstyrelsen. Man kan her søge om en generel godkendelse af en standardkontrakt, således, at hver enkel leasingkontrakt ikke skal godkendes. Godkendelsen af virksomhedens leasingkontrakter kræves, fordi man får ret til kun at indbetale forholdsmæssig registreringsafgift på bilen. De overordnede betingelser er følgende:

 • Leasingvirksomheden skal eje køretøjet
 • Der skal være et finansieringselement
 • Der skal være aftalt vilkår for opsigelse, og om der er køberet / købepligt
 • SKAT skal have alle relevante oplysninger

Hvis der indgår andre parter i aftalekonstruktionen end leasingtager og leasinggiver, skal dette også oplyses.

Motorstyrelsen vil herudover gennemgå ens leasingkontrakter for, om de indeholder tilstrækkelige oplysninger om leasingvirksomheden, leasingtager, køretøjet, betalinger mv.

Ændring af indholdet i en godkendt leasingaftale kan kun ske med styrelsens godkendelse. En ændring kan føre til, at den hidtidige aftale anses for afbrudt og at en ny aftale er indgået.

Er en godkendt leasingaftale ikke gennemført i overensstemmelse med godkendelsen, vil SKAT vurdere, om der skal opkræves fuld registreringsafgift på køretøjet.

Motorstyrelsen vurderer om vilkårene i aftalen er sædvanlige markedsmæssige vilkår, fx for at sikre, at leasingselskabet er ejer af køretøjet og om den aftalte leasingperiode er reel.

Hvidvaskprocedure

Som finansielt leasingselskab, er der en omfattende liste af processer og nedskrevne procedurer som man skal have styr på, for at overholde hvidvaskreglerne.

Følgende forhold skal I være særligt opmærksomme på for at leve op til jeres forpligtelser i henhold til hvidvaskloven:

 • Registrering af virksomheden i Finanstilsynets hvidvaskregister og registrering af virksomheden på virk.dk i registret til bekæmpelse af hvidvask
 • Risikovurdering af jeres virksomhed og om jeres hvidvaskpolitik
 • Identifikation og legitimation af jeres kunder
 • Risikovurdering af jeres kunder
 • Overvågning af jeres kundeforhold
 • Undersøgelse og notering
 • Underretning til Hvidvasksekretariatet
 • Dokumentation og opbevaring

 

Listen ovenfor indeholder de krav, som hvidvaskloven stiller. I skal derfor sikre, at I har indarbejdet arbejdsgange og skriftlige procedurer for, at jeres virksomhed kan håndtere kravene på listen bedst muligt. Det er vigtigt, at de er nedfældet skriftligt, så I kan dokumentere det over for Finanstilsynet.

Det er også vigtigt, at der i de nedskrevne procedurer og arbejdsgange er taget konkret stilling til netop jeres virksomheds risikovurdering, kundesegment, kontantbeløbsmodtagelse mv. Man kan altså ikke blot benytte en standardskabelon eller lignende, hvor man ikke forholder sig konkret til ens virksomhed. Dette kan vi se, er noget Finanstilsynet slår hårdt ned på ved kontrolbesøg.

Virksomheden skal også udpege en række hvidvaskansvarlige, der løbende skal føre kontrol med virksomhedens hvidvaskprocesser, og løbende skal modtage undervisning i reglerne for at holde sig ajour.

Hvis man er en lille virksomhed med 1-2 medarbejdere, vil man som reglerne er indrettet ikke kunne leve op til antal af hvidvaskansvarlige, der skal være inden for virksomheden, bl.a. fordi alles arbejde skal kontrolleres af en anden person.

Som det kan ses af ovenstående, ikke fuldstændige gennemgang af reglerne, er der mange ting man skal have styr på som leasingselskab. Så hvis I ikke allerede har styr på ovenstående, vil jeg råde til, at det er noget, der sættes på to do-listen i 2022, da Finanstilsynet fører mange kontroller på dette område, og har fokus på autobranchen i denne tid.