Det var i strid med ligebehandlingsloven, at en arbejdsgiver ophævede en uddannelsesaftale umiddelbart efter, at en elev havde klaget over uønsket, seksuel adfærd fra en kollega. Det følger af ligebehandlingsloven, at en arbejdsgiver skal behandle mænd og kvinder lige – også ved afskedigelse. En lønmodtager, der opsiges som følge af at have fremsat krav om ligebehandling, har ret til en godtgørelse fra arbejdsgiveren. En klage over seksuel chikane er også et krav om ligebehandling. Sådan lyder de nedskrevne regler [...]


Det kræver login at tilgå indholdet

Hvis du eller din virksomhed ikke er medlem af AutoBranchen Danmark, ansøger I her:

Bliv medlem