I alt for mange tilfælde ændres værdien af et importeret køretøj, som foretages af Motorstyrelsen, når sagen ender for Motorankenævnet, der er den første klageinstans i sager om uoverensstemmelser i værdifastsættelsen. Det får nu Ombudsmanden til at rette kritik mod Motorstyrelsen i Aalborg. Det sker på baggrund af en undersøgelse, som Ombudsmanden har lavet med afsæt i 30 sager, hvor borgere har klaget over Motorstyrelsens værdifastsættelse af deres importerede køretøj. I 22 af sagerne blev køretøjets værdi ændret efterfølgende [...]


Det kræver login at tilgå indholdet

Hvis du eller din virksomhed ikke er medlem af AutoBranchen Danmark, ansøger I her:

Bliv medlem