Transport-, Bygnings- og Boligministeriet har netop afsluttet høringen om et nyt lovforslag om ændring af færdselsloven. Forslaget betyder, at bilejere eller varige brugere fremover kan eller er det ikke skal  skal kunne opkræves et dagsgebyr, for hver dag, der ikke er tegnet en ansvarsforsikring for køretøjet.

Som reglerne er i dag, har ejeren eller den varige bruger af et køretøj pligt til at tegne en ansvarsforsikring for køretøjet. Hvis der sker en skade på et køretøj, der ikke har en ansvarsforsikring, dækkes disse af Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring (DFIM). DFIM er en garantiordning, som alle forsikringsselskaber, der tegner ansvarsforsikringer, skal være medlem af.

Tal fra Automobilforsikringsselskabernes Fællesregister viser, at der er cirka 50.000 ejere, der mindst én dag har haft et køretøj, der var uforsikret. De seneste fem år har der gennemsnitligt været forvoldt skader af uforsikrede køretøjer på 45,1 millioner kroner pr. år. Med det nye lovforslag vil det ikke længere være de lovlige forsikringstagere, der betaler for de uforsikredes skader, men derimod de uden forsikring, der selv skal betale for skaderne.

De øvrige nordiske lande har haft lignende ordninger gennem flere år, hvor andelen af uforsikrede køretøjer er faldet. Forsikring & Pension forventer også, at der vil ske en reduktion i andelen i Danmark, hvis lovforslaget bliver vedtaget. Forslaget giver også DFIM mulighed for at få adgang til oplysninger i Køretøjsregisteret, da det er nødvendigt for at kunne udstede gebyrer.

AutoBranchen Danmark bakker op om lovforslaget, og ser frem til en mere solidarisk ordning, der sikrer, at bilejere med en ansvarsforsikring ikke længere bøder for andre bilejers forsømmelse af forsikringspligten.