AutoBranchen Danmark er blevet kontaktet af medlemmer, der melder om udfordringer ved den digitale skrotningsproces. Forhandlerne oplever nemlig, at de ikke kan modtage skrotningsgodtgørelsen for biler indkøbt før 2020.

For biler indkøbt siden 1. januar 2020 er problemet elimineret.

Hvad gør man, hvis kontakt til tidligere ejer ikke er mulig?

Der kan opstå udfordringer i forbindelse med biler indkøbt i 2019 eller tidligere, som nu skal skrottes. I disse situationer kan kontakt til tidligere ejere nemlig være umulig. AutoBranchen Danmark har bedt Miljøstyrelsen om at oplyse, hvordan vores medlemmer skal forholde sig i sådanne situationer, hvor der ikke umiddelbart kan ske transport af kravet ved brug af NemId fra tidligere ejer.

Hertil oplyser Miljøstyrelsen, at bilerne godt kan skrottes, idet forhandleren i den givne situation har råderet over køretøjet. Forhandleren kan imidlertid ikke opnå skrotningsgodtgørelsen, idet dette kræver, at forhandleren var sidst-registrerede ejer, eller at forhandleren har modtaget bilen fra sidst-registreret ejer, og i den forbindelse har oprettet bilen som et ”måske-salg” i det digitale system. Kun ved brug af denne fremgangsmåde kan sidst-registrerede ejer transportere kravet på skrotningsgodtgørelse til en anden.

Hvad gør man ved skrot af engrosbiler?

AutoBranchen Danmark har også bedt Miljøstyrelsen om at tage stilling til den situation, der opstår, når en forhandler sælger biler engros til en anden forhandler, som efterfølgende ønsker at skrotte bilen. Her er kontakten til den tidligere registrerede ejer også tabt.

Miljøstyrelsens svar hertil er, at Miljøstyrelsen er bekendt med den skitserede problemstilling, og at det er et emne i relation til de justeringer/udvidelser, der skal laves på systemet. Der er dog ikke nogen specifik afklaring på problemet endnu. Forhandleren kan altså godt skrotte bilerne, men har på nuværende tidspunkt ikke mulighed for at indhente skrotningsgodtgørelsen, da forhandleren ikke er sidst-registrerede ejer af køretøjet, og da der kun kan gives transport af kravet i ét led på nuværende tidspunkt.

“Disse scenarier efterlader forhandlere i en situation, hvor et køretøj skal skrottes, uden at forhandleren kan modtage skrotningsgodtgørelsen,” siger Mie Holm Jørgensen, der er jurist i AutoBranchen Danmark. Hun ærgrer sig over, at Miljøstyrelsen kunne have håndteret informationen bedre.

“Det er en yderst uheldig situation, som Miljøstyrelsen burde have gjort langt mere for at oplyse forhandlerne om forud for indførelsen af den digitale skrotningsproces. Hvis man fremover modtager en bil, der ikke skrottes med det samme, anbefaler jeg derfor, at man husker at oprette sagen som et ”måske-salg”. Derved har man sikret sig transport af kravet om skrotningsgodtgørelse, hvis bilen senere skal skrottes,” siger hun videre.

Fremover vil problemet ikke opstå, da forhandlerne skal tage stilling til enten ”skrot” eller ”måske salg” ved indkøb af en bil, som er egnet til skrot. Problemstillingen vedrører derfor kun de biler, der er indkøbt fra kunder før 1. januar 2020 og som forhandleren nu gerne vil sælge, men hvor kunden er væk.