Den 1. juli hæves gebyret for anmodning om eksportgodtgørelse ved eksport af biler. AutoBranchen Danmark er uforstående over for stigningen i gebyret.

Skatteminister Morten Bødskov har valgt ikke at lytte til protesterne fra autobranchen, og har hævet det gebyr, der skal betales ved anmodning om udbetaling af eksportgodtgørelse. Per 1. juli stiger gebyret derfor fra 1950 kr. til 2.350 kr. per køretøj.

AutoBranchen Danmark har ved flere lejligheder kritiseret Skatteministeren for stigningen i gebyret, senest i et høringssvar til den bekendtgørelse, der officielt hæver gebyret.

Eylem Ünüvar, juridisk chef hos AutoBranchen Danmark, synes, at det nye gebyr er for højt.

”Da gebyret blev indført, var det med en forvisning til branchen om, at gebyret på sigt ville falde, fordi sagsbehandlingstiden i Motorstyrelsen ville blive nedbragt. Derfor er vi forundrede over, at gebyret nu hæves yderligere. AutoBranchen Danmark vil fortsætte dialogen med skatteforvaltningen i håbet om, at gebyret kan sænkes på sigt”, siger Eylem Ünüvar.

Mulighed for tilbagebetaling af gebyr

De nye regler om gebyret byder også på en lille indrømmelse fra skatteforvaltningens side. Fremover kan eksportører få gebyret tilbagebetalt, hvis man får afslag på godtgørelse af eksport, fordi der var tinglyst pant, udlæg eller ejendomsforbehold i køretøjet på det tidspunkt, hvor anmodningen om eksportgodtgørelse blev indsendt.

Der vil også være mulighed for at få tilbagebetalt gebyret i ganske få tilfælde. Motorstyrelsen kan under særlige omstændigheder vælge at tilbagebetale gebyret, men det er ikke nærmere defineret, hvad disse omstændigheder er eller kan være.