Motorstyrelsen har med løbende stikprøver konstateret snyd med at værdifastsætte importkøretøjer. Ifølge styrelsen snydes der blandt ved at sætte værdien på bilerne kunstigt lavt for på den måde at skulle betale en lavere registreringsafgift. Nu sætter regeringen og et enigt Folketing foden ned og har vedtaget et skærpet kontrolpakke på området.

Sådan strammes kontrollen

Ifølge aftaleteksten, som Folketinget har vedtaget, skal nedenstående tiltag gennemføres i løbet af 2021. Dog gennemføres dele af kontrolpakken allerede i 2020. Få overblikket her:

  • Det såkaldte kontroltryk for selvanmeldere øges fra 2 til 10% i løbet af 2020.
  •  Kontroltrykket på import af brugte biler øges fra 10 til 15% i 2021. Det svarer til ca. 3.000 ekstra kontroller årligt.
  • Toldsynets gyldighed reduceres fra 1. januar 2021 fra et år til fire uger.
  • Standsfradraget nedsættes fra 5 % til 2 % (registreringsafgiftsbekendtgørelsens § 30)
    • Det følger af registreringsafgiftslovens § 10, stk. 3, at et brugt køretøj, som registreres her i landet første gang, skal toldsynes for at fastslå køretøjets identitet, kilometerstand, udstyr og stand generelt. Det fremgår endvidere af registreringsafgiftslovens § 7 c, at der ved anmodning om godtgørelse af registreringsafgift ved eksport af køretøjer, skal afleveres en synsrapport om køretøjets stand jf. § 10, stk. 3.
    • Synsvirksomhedernes påtegning på synspapirerne indgår i myndighedernes værdifastsættelse af køretøjet. Udgangspunktet i de nugældende regler er, at et køretøj som vurderes i under middel stand får et fradrag i den afgiftspligtige værdi på 5%, hvorimod et køretøj som vurderes i over middel stand, opnår et tillæg i den afgiftspligtige værdi på som udgangspunkt 5 %.
  • Kravlegårdsordningen fastholdes og forlænges. Det vil sige, at nye selvanmelder-virksomheder følges af myndighederne i seks måneder.  Dette gælder fra 1. juli 2020.
  • Der laves en ny tidsfrist på syv dage for anmodning om beregning af leasingkøretøjs værditab skal sikre mere korrekt afgift.

Kilde: Skatteministeriet 

Overdrevet skærpelse af toldsyn

Eylem Ünüvar, juridisk chef hos AutoBranchen Danmark, er tilfreds med, at der sættes ind over for snyd med værdifastsættelsen på importbiler. Hun undrer sig dog over nogle af punkter i kontrolpakken.

“Eksempelvis lyder det som en drastisk skærpelse, at gyldigheden af toldsyn frem over lander på kun en måned. Det sker for at sikre ens regler mellem import- og eksportvirksomheder i autobranchen. Men fire uger lyder som meget kort tid”, vurderer Eylem Ünüvar fra AutoBranchen Danmark.

Peter Schou, der er general manager hos firmaet Yupex og har mange års erfaring med opkøb og eksport af brugte person- og varebiler, mener ligeledes, at det er en markant skærpelse:

“Efter min vurdering er der her tale om en unødvendig skærpelse af reglerne. Ved at reducere gyldigheden af toldsynet til kun fire uger vil man begrænse bilers fri bevægelighed for bilforhandlere. Dermed bliver sværere  for bilforhandlere at have biler klar til salg, hvis bilsynet kun holder fire uger”, siger Peter Schou og fortsætter:

“Et registreringssyn holder normalt i 12 måneder, toldsyn nu altså én måned. Det giver ikke helt mening i min optik. Men forklaringen ligger i, at reglerne skal harmoniseres mellem import- og eksportbranchen for at undgå stridigheder i forhold til EU-lovgivning”.

Fjern fradrag helt

Kontrollenpakken betyder også, at fradrag og tillæg for et køretøjs stand på både import og eksport af brugte køretøjer sænkes fra fem til to procent. Det sker for minimere risikoen for snyd med vurderingen standen på både import- og eksportbiler generelt. Peter Schou fra Yupex forstår dog ikke, hvorfor man ikke blot sløjfer fradraget helt.

“Jeg tror, det vil være lettere for alle parter, hvis man bare fjerner fradraget helt. Sænkningen sker selvfølgelig for, at færre bliver fristet til at vurdere køretøjers stand lavere end tilfældet for derfor at opnå en utilsigtet gevinst med registreringsafgiften”, siger Peter Schou.

Eylem Ünüvar fra AutoBranchen Danmark supplerer:

“ifølge Skatteministeriet og den politiske aftale er man ved at kigge på en model for at oprette specialsynshaller til opgaven med toldsyn. Alt sammen for at vise, at man er villig til at sætte hårdt ind på området efter flere år med mange beviser på svindel”.