G-dage kan ikke længere betales i halve G-dage. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har i januar i år ændret praksis i forhold til opgørelse af G-dage i den midlertidige arbejdsfordelingsordning.  Den nye midlertidige arbejdsfordelingsordning har kunnet anvendes siden den 14. september 2020. Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik den 26. november 2020 en trepartsaftale om forlængelse af den midlertidige arbejdsfordelingsordning frem til udgangen af 2021. Aftalen blev udmøntet ved lov og trådte i kraft den 15. december 2020.  I trepartsaftalen [...]


Det kræver login at tilgå indholdet

Hvis du eller din virksomhed ikke er medlem af AutoBranchen Danmark, ansøger I her:

Bliv medlem