Den nye regering har varslet en historisk grøn omstilling og flere andre initiativer, der vil påvirke autobranchen. Derfor har AutoBranchen Danmark interviewet skatteminister Morten Bødskov  og transportminister Benny Engelbrecht om deres planer for autobranchen i de kommende år. Du kan læse interviewet med Benny Engelbrecht her.

Afgiftfritagelse:

Et stigende salg af elbiler kræver langsigtede løsninger. Hvordan og hvornår vil ministeren sikre en langsigtet afgiftsfritagelse for elbiler og deres ladestrøm?

”Det er afgørende, at vi sætter skub på den grønne omstilling til gavn for vores klima og fælles fremtid. Det gælder også på transportområdet. Derfor er elbilerne under 400.000 afgiftsfritaget i 2019 og 2020.

På trods af afgiftsfritagelsen er særligt de mindre elbiler markant dyrere end de konventionelle biler. Det understreger, at vi har brug for en kommission, der også ser på de andre knapper, vi kan skrue på i vores arbejde for at skubbe på den grønne omstilling af personbiler. Arbejdet med vejafgifterne indgår som en del kommissionens arbejde.”

Arveafgift:

Hvorfor ønsker regeringen at tredoble arveafgiften for familieejede virksomheder, når erhvervslivet har påpeget, at det vil gøre det sværere at skabe job og i mange tilfælde tvinge virksomheder til at optage gæld?

”Regeringen prioriterer dialogen med erhvervslivet højt, og jeg er glad for de konstruktive indspark, som virksomhederne har spillet ind med i den her sammenhæng. Et godt eksempel på et resultat af dialogen er, at vi vil give retskrav på henstand og forlænge afdragsperioden. Det giver sikkerhed for, at afgiften altid kan betales i løbet af en længere årrække, så likviditeten kun påvirkes i mindre grad.

Det står fast, at regeringen vil investere i fremtiden og unges uddannelse – ikke mindst erhvervsuddannelserne. Det gør vi for at sikre, at danske erhvervsvirksomheder og lønmodtagere bliver endnu bedre rustet i kampen om vækst og arbejdspladser. Og finansieringen foreslår vi bliver fundet ved at hæve bo- og gaveafgiften, fordi det er en skæv skattelettelse, som ikke skaber vækst. En holdning såvel OECD som Det Økonomiske Råd er enige med regeringen i.”

Selvanmelder:

Trappemodellen for selvanmeldere betyder, at mange selvanmeldere fremover skal mere end tidoble deres sikkerhedsstillelse. Hvorfor er det nødvendigt, og er ministeren indstillet på at kigge på styresignalet igen?

De seneste år har vi set omfattende svindel med selvanmelderordningen. Som et blandt flere initiativer er det derfor med aftalen om omlægning af bilafgifterne fra 2017 aftalt, at sikkerhedsstillelsen øges. Det stiller større krav til de enkelte selvanmeldere – og giver større sikkerhed for staten. Det mener jeg, er en fornuftig vej at gå.

Hvad angår styresignalet, så er vi ved at kigge på, hvordan det præcist skal se ud, efter vi har modtaget de mange gode høringssvar.”

Reparationsgrænse:

Vil ministeren være med til at sikre flere arbejdspladser og forhindre at biler uden vitale skader skrottes til stor skade for miljøet ved at afskaffe eller hæve reparationsgrænsen for biler?

”Det er allerede aftalt, at den såkaldte reparationsgrænse gradvist øges. I 2020 stiger grænsen fra 70 til 75 procent. Det vurderer vi indtil videre er et fornuftigt leje som tilgodeser autoværksteder, reservedelsproducenter og -forhandlere m.fl., idet færre biler vil blive skrottet og flere i stedet repareret.”

 

Det mener AutoBranchen Danmark

Afgiftsfritagelse: Øget salg af elbiler og andre grønne biler kræver langsigtede løsninger. Derfor ønsker AutoBranchen Danmark en afgiftsfritagelse for både elbiler og deres ladestrøm, der løber mindst tre år ud i fremtiden, som evt. kan ændres, efter transportkommissionen har fremlagt sin rapport i 2020.

Arveafgift: AutoBranchen Danmark har flere gange kritiseret tredoblingen af arveafgiften, fordi den vil fjerne kapital fra virksomhederne og tvinge mange familieejede virksomheder til at optage gæld, der ikke vil gavne virksomhederne. Regeringens forlængelse af afdragsperioden vil ikke blive benyttet af mange virksomheder i øjeblikket, da de nuværende oplysninger indikerer, at der vil blive pålagt en rente på omkring tre procent.

Selvanmelder: AutoBranchen Danmark anser de nye krav til sikkerhedsstillelse for selvanmeldere som helt urimelige, fordi virksomheder, der aldrig har haft problemer med skattemyndighederne vil blive pålagt alt for store byrder. Det har vi påpeget over for Skatteministeriet ved flere lejligheder.

Reparationsgrænse: Det er godt, at reparationsgrænsen hæves til 75 procent i 2020, men AutoBranchen Danmark ser den gerne afskaffet eller hævet yderligere.