Nye regler på vej for typegodkendelser af køretøjer i Danmark

AutoBranchen Danmark var i sidste uge på besøg hos Færdselsstyrelsen i Ribe. Anledningen var et informationsmøde for autobranchen om den nye typegodkendelsesforordning 2018/858 fra EU, der sammen med to andre forordninger skal implementeres i dansk ret inden 1. september 2020.

Formålet er at erstatte den nuværende nationale lovgivning om typegodkendelse. Alle motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer hertil skal som hovedregel være typegodkendt eller godkendt ved syn, før de må tages i brug på de danske veje. Ida Nynne Daarbak Jensen, jurist, deltog i mødet på vegne af AutoBranchen Danmark. Hun udtaler:

AutoBranchen Dannmark var i sidste uge på besøg hos Færdelsstyrelsen i Ribe. Foto: Ida Nynne Daarbak Jensen

”De nuværende danske særregler på området stemmer ikke overens med EU-reglerne, og der er et behov og krav fra EU om, at reglerne harmoniseres. Vores regler rummer ikke de muligheder, EU-reglerne giver, og reglerne er for komplekse. Målet er derfor også en forenkling af reglerne”, siger Ida Nynne Daarbak Jensen og fortsætter:

“Ydermere har man fokus på, at de nye regler skal være konkurrencedygtige og klima- og miljømæssigt forsvarlige. AutoBranchen Danmarks vurdering er dog, at kravene til virksomhederne vil øges med de foreslåede tiltag, og vi følger derfor området tæt.”

Lovprocessen er endnu ikke gået i gang, og mødet var derfor en håndsudrækning til opbyggerbranchen om, at branchen tages med på råd i den indledende proces, så reglerne bliver udformet mest hensigtsmæssigt for branchen. Færdselsstyrelsen oplyste derfor, at det er planlagt at nedsætte en følgegruppe på ca. otte personer, der repræsenterer branchen. Gruppen skal komme med faglige input og sparring til Færdselsstyrelsen inden lovprocessen går i gang.

Hvis man ønsker at blive en del af følgegruppen, kan man henvende sig til Færdselsstyrelsen på mail: fs-projekt@fstyr.dk inden kl. 12 onsdag d. 13. november.

Færdselsstyrelsen åbnede op for, hvordan typegodkendelsesprocessen efter implementeringen af EU-forordningen vil kunne se ud. Der er dog ikke noget, der er endeligt besluttet, og det er bl.a. følgegruppens formål at komme med faglige indspark til nedenstående.

Proces for godkendelse af køretøjer2020-06-25T13:38:03+02:00

Trin 1 Teknisk tjeneste

Der vil blive en godkendelsesproces, hvor en teknisk tjeneste skal lave prøvninger på det køretekniske område. Alle ændringer på køretøjer skal der føres tilsyn med fra denne tjeneste for at opnå EU-typegodkendelse. Denne tjeneste vil bestå af flere enheder inden for hver aktivitetskategori og emneområde. De tekniske tjenester vil blive akkrediteret af DANAK. Hvis man har interesse som virksomhed for at blive en teknisk tjeneste, oplyser Færdselsstyrelsen, at der vil blive opholdt et møde med yderligere informationer. Dette vil blive meldt ud via deres kanaler.

Den nuværende prøveinstans vil blive nedlagt.

EU-typegodkendelse

 • For køretøjer, systemer, komponenter eller tekniske enheder

Små serier

 • EU-typegodkendelser
 • Nationale typegodkendelser

Individuelle godkendelser

 • Individuelle EU-godkendelser
 • Nationale individuelle godkendelser

Godkendelsestyper – brugte køretøjer

Nationale godkendelser for ibrugtagne og brugt-importerede køretøjer

EU-typegodkendte køretøjer

 • Skal ikke godkendes yderligere

Ikke-EU-typegodkendte køretøjer

 • Prøves ved en teknisk tjeneste

Ændring på ibrugtagne køretøjer

 • Ved ændring på oprindelig typegodkendelse skal ændringen prøves ved en teknisk tjeneste

Trin 2 Ansøgning og godkendelse

Dette vil være ansøgning og godkendelse af en myndighed. Ansøgning skal ske via digitale blanketter (to-sproget), og ansøgningen erstatter dem, vi har i dag. Der vil være en informationsmappe indeholdende:

 • Prøvningsrapporter
 • Tegninger og foto
 • yderligere oplysninger

Kun myndigheder vil kunne tilgå informationerne. Processen skal gebyrfinansieres, og et estimat på gebyret er efter Færdselsstyrelsens vurdering som minimum i omegnen af, hvad det koster at få køretøjet synet i dag. Godkendelsen vil efterfølgende blive sendt elektronisk til ansøgeren, og godkendelsen vil blive uploadet i et EU-system.

Trin 3 Registrering

Det tredje trin er registrering af køretøj, oprettelse i køretøjsregister og udlevering af nummerplader ved en nummerpladeoperatør.

Færdselsstyrelsen oplyser, at de har fokus på at forsøge at holde sagsbehandlingstiden og omkostningerne nede.

Tre forordninger fra EU2019-11-11T17:19:18+01:00
 • Forordning (EU) nr. 2018/858 af 30. maj 2018 om godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer, om ændring af forordning (EF) nr. 71572007 og (EF) nr. 595/2009 og om ophævelse af direktiv 2007/46/EF
 • Forordning (EU) nr. 167/2003 af 5. februar 2013 om godkendelse af markedsovervågning af landbrugs- og skovtraktorer
 • Forordning (EU) nr. 168/2013 af 15. februar 2013 om godkendelse og markedsføring af to- og trehjulede køretøjer samt quadricykler

 

Ajourført november 2019

Forventet tidsplan for nye typegodkendelser2019-11-11T11:07:12+01:00

Lovforslag

 • Færdselsloven:

Køretøjskategorier, høring ca. i 4. kvartal 2019

 • Synsloven:

Godkendelse af køretøjer, høring ca. 4 kvartal 2019

Bekendtgørelser:

 • Høring af flere omgange

Marts og maj 2020

Information:

 • Følgegruppe
 • Nyhedsbreve
 • Informationsmøde
2019-11-11T12:08:21+01:0011/11/2019|Tags: , , |
Go to Top