Nye regler er på vej for virksomheder, som typegodkender køretøjer. Oprindeligt skulle en ny bekendtgørelse på området være trådt i kraft 1. september 2019, men på grund af kritik fra branchen gik transportministeren med til at udskyde de nye regler.

Fredag den 1. maj 2020 udsendte Færdselsstyrelsen derfor en række høringsbreve, der frem til 2. juni er sendt i høring. De to høringer omhandler regler for udpegelse af tekniske tjenester og gebyrer for typegodkendelse af små køretøjer og for behandling af ansøgning om at blive godkendt som teknisk tjeneste.

Den største ændring fra de nuværende regler er fortsat, at det såkaldte registreringssyn skal bortfalde helt og erstattes af det, Færdselsstyrelsen kalder en teknisk tjeneste. Dertil vil det koste et gebyr for den tekniske tjeneste at udføre typegodkendelsen.

Det fremgår af det indhold, som Færdselsstyrelsen foreløbigt har fremlagt, og i udkastet til bekendtgørelsen fremgår det, at loven forventes implementeret 1. september 2020.

En teknisk tjeneste

Det er Færdselsstyrelsen, som godkender de virksomheder, der skal agere teknisk tjeneste. Det er de tekniske ændringer ved køretøjer, som skal godkendes for at køretøjet kan opnå EU-typegodkendelse. I et høringsbrev fremgår det, at Færdselsstyrelsen forventer, at der skal behandles omkring 5 til 15 ansøgninger til at blive teknisk tjeneste efter 1. juni, hvor reglerne forventes at træde i kraft.

Udpegelse af tekniske tjenester omhandler blandt andet ansøgningsprocedure, akkreditering, tavshedspligt, meddelelsespligter, forsikringsforhold, digital kommunikation og sprog. Ida Nynne Daarbak Jensen, jurist hos AutoBranchen Danmark, sætter flere ord på, hvad rollen som teknisk tjeneste indeholder:

“Den tekniske tjeneste skal være et slags prøvelaboratorium, som afprøver køretøjer og foretager inspektioner på køretøjsområdet. Det er resultaterne fra de test, som bestemmer, om et køretøj, ændringer på køretøjet eller øvrige komponenter overholder gældende EU-lov på området. Så der medfølger et stort ansvar”, fortæller Ida Nynne Daarbak Jensen.

Kontakt os for input til høringsbrev

AutoBranchen Danmark vil meget gerne i kontakt med medlemmer, som har input eller kommentarer til udkastet til bekendtgørelsen og høringsbrevet.

Du kan kontakte jurist Ida Nynne Daarbak Jensen på:

Færdselsstyrelsen skal have bemærkninger til udkast til ændringsforslag senest 2. juni 2020 

Du finder hele udkastet til bekendtgørelsen på det her link

Flere gebyrer

Hvis man som virksomhed ønsker at ansøge om at blive teknisk tjeneste, vil det dog koste et gebyr til Færdselsstyrelsen. Det fremgår af udkastet til bekendtgørelsen. Ifølge høringsbrevet er timesatsen for behandling 741 kr., og man estimerer, at behandling af ansøgninger vil tage omkring 5 timer pr. ansøgning, altså vil det koste 3.750 kr. pr. ansøgning.

I alt forventer Færdselsstyrelsen at skulle behandle 10 ansøgninger, og de regner derfor med at inkassere 37.050 kr. i gebyr for sagsbehandling. Gebyret skal betales, uanset om man bliver godkendt eller ej.

Gebyr for at få godkendt køretøjer

Det er Færdselsstyrelsens vurdering, at der sammenlagt skal foretages knap 20 typegodkendelser om året af køretøjer fremstillet i små serier i henhold til de to forordninger (167/2013 og 2018/858). Med den foreslåede timetakst på 741 kr. jf. høringsbrevet vil de samlede udgifter til godkendelse af køretøjer beløbe sig til 74.100 kr. for erhvervslivet.

“Styrelsen estimerer fem timer pr. godkendelse for de tekniske tjenester, der skal udføre opgaven. Det betyder, at det vil koste ca. 3750 kr. at få behandlet en national typegodkendelse af køretøjer fremstillet i små serier. Færdselsstyrelsen vurderer ikke selv, at gebyret er for højt sat, men jeg synes umiddelbart, at det lyder af meget, og vi forudser også, at sagsbehandlingstiden vil blive væsentlige længere. Det synes vi ikke er hensigtsmæssigt, og det vil vi selvfølgelig gøre opmærksom på i vores høringssvar”, siger Ida Nynne Daarbak Jensen.

Fakta om de nye regler for typegodkendelse

  • Den nye lov forventes at være implementeret i Danmark 1. september 2020.
  • I Danmark skal der oprettes såkaldte tekniske tjenester, som skal fungere som en slags laboratorier for typegodkendelser.
  • Det er Færdselsstyrelsen, som modtager ansøgninger fra virksomheder, som ud fra en tjekliste kan godkendes til at lave typegodkendelserne.
  • Med afsæt i lov om godkendelse og syn af køretøjer er det hensigten, at Færdselsstyrelsen i løbet af de næste to år udsender en række af bekendtgørelser.
  • Tilsammen skal de udgøre det retlige grundlag for den nye typegodkendelsesordning for køretøjer, der skal implementeres i Danmark for at vores nationale regler kan blive harmoniseret med EU-reglerne på området.