Gebyret for eksportgodtgørelse får et hak opad fra den 1. juli, hvis det står til Motorstyrelsen.

Det fremgår af et høringsbrev fra Skatteministeriet, som netop er udsendt. AutoBranchen Danmark er uenig i beslutningen.

Pr. 1. juli ønsker Motorstyrelsen et gebyr på 2.350 kroner. Det er en stigning på 400 kroner fra det hidtidige gebyr på 1.950 kroner.

”Fra den 1. juli 2020, hvor selvanmelderordningen ved eksport af brugte køretøjer afskaffes, skal gebyret være fuldt omkostningsdækkende, og skatteministeren er bemyndiget til at fastsætte gebyrets størrelse ved bekendtgørelse,” skriver Skatteforvaltningen i høringsbrevet.

Det lyder videre i høringsbrevet:

”Gebyret skal fuldt ud dække de omkostninger i Skatteforvaltningen, der er forbundet med at behandle anmodninger om eksportgodtgørelse, og er udregnet på baggrund af Motorstyrelsens faktiske omkostninger til sagsbehandling, inkl. visitering, værdifastsættelse og klagebehandling. Det vil løbende blive vurderet, om der er behov for at justere gebyrets størrelse, så gebyret løbende afspejler Skatteforvaltningens omkostninger ved at varetage opgaven.”

Juridisk chef stiller spørgsmål ved gebyrforhøjelsen

AutoBranchen Danmarks juridiske chef Eylem Ünüvar har forståelse for, at gebyret er bestemt af omkostningerne, men hun er forundret over forhøjelsen.

”I AutoBranchen Danmark er vi skeptiske over for sådan en varslet gebyrforhøjelse. Dette skal ses i lyset af, at Motorstyrelsen ellers ved flere lejligheder har oplyst os om, at deres ambitioner for hjemtagelse af eksportdelen til styrelsen var, at både gebyr og sagsbehandlingstiden skulle så langt ned som muligt. Gebyret blev oprindeligt sat til 1.980 kroner, men siden sænket til 1.950 kroner, og man stillede os i udsigt, at denne sænkelse blot var begyndelsen. At de nu følger op med en forhøjelse af gebyret til 2.350 kroner kritisabelt.”

Eylem Ünüvar hæfter sig også ved, at det er skatteministeren, der løbende ændrer gebyret.

”Det vil gøre det endnu sværere at forhindre fremtidige prisstigninger”, siger Eylem Ünüvar, der fortsætter.

”Motorstyrelsens hjemtagelse af opgaven med værdifastsættelse af disse biler skulle ske for at skabe ensartethed i værdifastsættelsen, og det træk kan godt vinde sympati, men særligt omkostningerne ved det var i forvejen et alvorligt benspænd for flertallet af selvanmeldere, nemlig dem, som har gjort et rigtigt godt stykke arbejde som selvanmelder. Nu tror jeg, at forhandlerne får svært ved at sympatisere med ideen,” fortsætter hun.

AutoBranchen Danmark vil afgive et meget kritisk høringssvar til skatteforvaltningen.