Motorstyrelsen har udsendt ny information om, hvordan afgiftsbetaling skal foregå i overgangsperioden, når de nye bilafgifter vedtages.

Den 14. december har Motorstyrelsen i et nyhedsbrev konkretiseret, hvordan afgiftsbetalingen kommer til at foregå med det nye afgiftssystem. Særligt på el- og hybridbiler vil der være udfordringer.

AutoBranchen Danmarks adm. direktør Gitte Seeberg er rystet over Motorstyrelsens udmelding om el- og hybridbiler.

”Det er vanvittigt at opkræve 65 procent i registreringsafgift for nul- og lavemissionsbiler i første halvdel af 2021. Bilafgifterne blev netop omlagt for at forhindre det. Det vil give kolossale administrative problemer for branchen. Derudover vil branchen skulle finansiere differencen det halve år, alternativt skal kunden. Det er uholdbart. AutoBranchen Danmark har allerede kontaktet Skatteministeriet og Motorstyrelsen med henblik på, at afgiftsbetalingen i overgangsperioden foretages efter de gældende 2020-regler”, siger Gitte Seeberg.

Motorstyrelsen understreger, at loven ikke er vedtaget og at nedenstående oplysninger udelukkende baserer sig på den politiske aftale, og de gældende regler i dag. Dermed kan nedenstående ændre sig ved lovens vedtagelse.

Levering inden 1. juli

Som tidligere beskrevet af AutoBranchen Danmark vil handler, hvor der er indgået en bindende købsaftale senest den 17. december 2020 kunne benytte de nuværende afgiftsregler. Motorstyrelsen har nu præciseret, at det forudsætter at bilen leveres til kunden inden 1. juli 2021.

El- og pluginhybrider skal betale 65 procent af registreringsafgiften

De nye bilafgifter blev hovedsageligt lavet for at forhindre at nul- og lavemissionsbiler til nytår skal betale 65 procent af den fulde registreringsafgift. I det gamle afgiftssystem var det nemlig besluttet, at disse biler fra nytår skulle betale 65 procent af den fulde registreringsafgift modsat 20 procent i dag.

Paradoksalt nok kommer det nu til at ske for en kort stund, da Motorstyrelsen frem til 1. juni vil administrere efter de gældende regler. Fra 1. juni vil Motorstyrelsen efterregulere den indbetalte registreringsafgift i perioden.

AutoBranchen Danmark fortolker Motorstyrelsen udmelding om nul- og lavemissionsbiler således:

  • Biler, der indregistreres i perioden 18. december-31. december 2020, skal indbetale den nuværende registreringsafgift på 20 procent, uanset om der er indgået en bindende købsaftale inden 18. december. Hvis der er indgået en bindende købsaftale inden 18. december, vil differencen skulle afregnes af forhandleren med Motorstyrelsen omkring 1. juni 2021.
  • For biler, der skal leveres i perioden 1. januar-31. maj 2021, vil der skulle indbetales registreringsafgift på 65 procent. Uanset om en bindende købsaftale er indgået før eller efter 18. december, vil der ske efterregulering til Motorstyrelsen.

AutoBranchen Danmark anbefaler, at der tages forbehold for ovennævnte i slutsedler. Du kan læse mere om forbehold i slutsedler her.

Krav til dokumentation ved overgangsordning

For de biler, hvor der underskrives en bindende købsaftale senest 17. december, hvor bilen først leveres efter virkning af de nye bilafgifter (18. december), vil forhandleren skulle indsende en erklæring og dokumentation for, at den underskrevne slutseddels dato inden bilen kan indregistreres.

Dokumentation skal indsendes via TastSelv Erhverv, vælg Bil og motor > Bindende købsaftale (servicen er tilgængelig fra den 17. december 2020).

Grøn ejerafgift

Ændringerne i den grønne ejerafgift forventes at få virkning fra 15. februar 2021.