Alle virksomheder i autobranchen med adgang til Motorregistreret får trukket deres aftaler om adgang til registreret tilbage her i starten af 2021. Det sker for at sikre, at de såkaldte tilslutningsaftaler lever op til EU’s stramme GDPR-krav.

Ida Nynne Daarbak Jensen, jurist hos AutoBranchen Danmark, uddyber:

“I stedet erstattes de eksisterende aftaler med nye, hvor det mere tydeligt vil fremgå, hvilke krav, virksomhederne skal opfylde for at få adgang til Motorregistret. Og hvad adgangen til Motorregistret må anvendes til”, siger Ida Nynne Daarbak Jensen.

Kontrollerer betingelser

Alle med adgang til registret vil i den kommende tid få besked i e-boks om, hvorvidt deres aftale fornyes eller ej. Det kommer ifølge Motorstyrelsen til at bero på en vurdering af den enkelte virksomhed ud fra gældende GDPR-regler, men styrelsen forventer, at de fleste fortsætter som hidtil.

“Styrelsen lover, at alle nuværende tilslutningsaftaler vil være gældende frem til det tidspunkt, hvor de nye aftaler træder i kraft. Det sker for at sikre, at dem der opfylder betingelserne, bliver uberørte af overgangen”, fortæller Ida Nynne Daarbak Jensen.

Ny aftale om autorisation

Ændringen betyder også, at nummerpladeoperatører fremover indgå en autorisationsaftale med Skatteforvaltningen om de krav, som gælder for håndteringen af nummerplader.

De tidligere vejledninger for nummerpladeoperatører bliver en del af disse aftaler. Det omfatter eksempelvis procedurer for afmeldte køretøjer og håndtering af nummerplader. Tilføjelserne skal minimere fejl og sikre, at virksomheder, der handler på vegne af Motorstyrelsen, overholder reglerne, skriver Motorstyrelsen.