AutoBranchen Danmark har i den senere tid konstateret en uheldig udvikling, fordi der er flere klonede biler i omløb, der skaber mange problemer og økonomiske tab for forhandlere og leasingselskaber.

Som alle bilkyndige ved, har en bil et unikt 17-cifret stelnummer, som typisk kan findes i motorrummet eller på indersiden af bilen. Stelnummeret er i Danmark og i mange andre lande koblet op med andre informationer. Det omfatter, hvornår bilen til sidst har været til syn, hvem der står registeret som retmæssig ejer, og om bilen er behæftet med gæld.

Stelnummeret bliver ligeledes brugt til at fremskaffe oplysninger om bilen tekniske funktioner, og værksteder vil typisk bruge den til at bestille dele hjem.

Hvad er kloning af biler?

Kloning af en bil betyder, at bilen kører rundt med et andet registreret stelnummer, typisk fra samme mærke og model. Som eksempel kan en stjålet bil fra Tyskland blive kørt til en autoophugger og få andre registreringspapirer og et andet stelnummer påsat – typisk fra en bil, som ophuggeren har liggende og som egentlig er totalskadet.

Når bilen derefter skal til registreringssyn, fremgår de rigtige oplysninger. Bilen bliver derefter indregistreret i Danmark og solgt videre til en kunde med det nye påsatte stelnummer.

Hvad er konsekvensen for forhandlere?

AutoBranchen Danmark har i sommeren og efteråret fået flere henvendelser i vores juridiske afdeling fra medlemmer, der er endt som slutkunden på disse klonede biler eller har videresolgt den klonede bil til en forbruger, der kræver ophævelse.

Man er som forhandler berettiget til at rette kravet tilbage mod den sælger, som forhandleren har købt bilen af, men de kan være svære at finde eller være illikvide. Hvis bilforhandleren har videresolgt bilen til f.eks. et leasingselskab, vil leasingselskabet typisk rette et krav tilbage mod forhandleren, og så står forhandleren med den økonomiske byrde, hvis sælgeren ikke kan findes eller kan betale.

Bedre opsporing

Politiet og forsikringsselskaberne er blevet bedre til at opspore de klonede biler og ophavsmændene bag, men det er svært. Danmark og det danske politi har nemlig ikke direkte adgang til det fælles europæiske register, hvor man bl.a. har mulighed for at søge efter, om en given bil er meldt stjålet i et andet EU-land. Grundet Danmarks retsforbehold ift. EU har vi ikke vores egen, direkte adgang til registeret, men skal hver gang sendte en anmodning, som skal besvares. Det er besværligt og kan tage tid før anmodningen bliver besvaret.

Problemer med forsikringsselskaber

Hvis man finder ud af, at bilen er meldt stjålet i udlandet, er der tale om salg af et stjålet køretøj. Det berettiger kunden til at ophæve købet, og bilen skal tilbagegives til sin retmæssige ejer. Hvis den oprindelige ejer ikke kan findes, beslaglægger politiet bilen og bortauktionerer den.

AutoBranchen Danmark har kendskab til forsikringsselskaber, der, nægter at udbetale forsikringssummer for klonede biler. Da bilen er meldt stjålet i udlandet, og det forsikrede stelnummer (det påsatte) og den fysiske genstand/bil, der nu kræves erstatning for, ikke er den samme, afvises kravet om udbetaling af erstatning.

Vi ser derfor ofte, at forhandleren kommer til at stå tilbage med regningen på trods af deres regreskrav mod tidligere salgsled.

Hvad kan du gøre for at undgå at købe en klonet bil?

Hvis du køber mange importerede biler, kan du med fordel få bilen på værksted og undersøge, hvorvidt der er blevet pillet ved stelnummeret.

Der er blevet set flere eksempler på, hvordan et stelnummer er blevet dækket med sort folie, hvorefter et andet stelnummer er blevet påsat et helt andet sted på bilen. Er stelnummeret placeret et andet sted på bilen, end hvad du er bekendt med, bør du undersøge bilen yderligere.

Derudover kan du med fordel spørge ind til bilens historik, hvis en kunde henvender sig til jer og vil lease sin bil gennem jer. I bør ikke betale for bilen, før I har gennemgået bilen, og fået bekræftet hvorvidt bilen er meldt stjålet eller ej. Det kan lyde basalt, men det forhindrer mange efterfølgende problemer.

Fængselsstraf som konsekvens

Handel med klonede biler og falske stelnumre er et område, som myndighederne ser meget alvorligt på. AutoBranchen Danmark har kendskab til en sag, hvor den involverede bilforhandler blev tilkendt tre års fængsel, fordi forhandleren blandt andet havde solgt biler, velvidende at de var klonet og stålet fra udlandet.