(Bemærk, at artiklen er udgivet 18. marts 2020 og at hjælpepakker, lovgivning og øvrige tiltag i corona-krisen kan have ændret sig. Gå til vores tema-univers for de nyeste historier)

Corona-krisen påvirker alle, både virksomheder og privatpersoner. AutoBranchen Danmarks juridiske afdeling har fået flere henvendelser fra medlemmer, der oplever, at kunder ønsker at udtræde af en handel med henvisning til COVID-19 og de jobusikkerheder og økonomiske udfordringer den giver for den enkelte.

Ida Nynne Daarbak Jensen, jurist hos AutoBranchen Danmark:

“Udgangspunktet ved indgåelse af aftale om køb af et køretøj er, at der ikke er fortrydelsesret for kunden, hvis kunden har underskrevet slutseddel eller givet anden skriftlige tilkendegivelse for indgåelse af aftalen. Hvis en kunde på trods af underskrevet slutseddel, fastholder at ville udtræde af handlen, kan denne pålægges erstatningsansvar efter de almindelige erstatningsregler”, siger Ida Nynne Daarbak Jensen og fortsætter:

“Enten ved at opgøre de udgifter, forhandleren har haft i forbindelse med at handlen ikke er blevet til noget, eller ved at rette krav på erstatning for den tabte avance som forhandleren gik glip af mod kunden”.

At påråbe sig force majeure

I særlige og ekstraordinære situationer kan en aftalepart påberåbe sig force majeure, og dermed undgå at blive erstatningsansvarlig ved at handlen ikke gennemføres eller gennemføres med forsinkelse af betaling.

Vi har her beskrevet, hvordan en forhandler kan gøre force majeure gældende i en handelssituation. Men dette kan ligeledes påberåbes af kunden, hvis det grundet de ekstraordinære omstændigheder er blevet umuligt for kunden at opfylde handlen.

Kunden skal være personligt ramt af sundhedskrisen økonomisk. Det er således ikke nok at henvise til sundhedskrisen generelt.

Her går de juridisk grænser for ophævelse:

  • Det skal være umuligt for kunden at opfylde aftalen. Det er ikke nok, at man risikerer at miste sit arbejde inden for kort tid, er blevet sendt hjem uden løn eller opsagt. Eller at kundes aktier har tabt stort i værdi.

    Kunden har pligt til at undersøge alle muligheder for at opfylde aftalen, herunder lægge lån om, familielån eller forhandle en længere løbetid på lånet. Det er ikke tilstrækkelig grund for udtrædelse og påberåbelse af umulighed, at billånet bliver dyrere, fordi kunden pludselig har svært ved at betale så store afdrag som først antaget.

  • En betingelse er også, at kunden på aftaletidspunktet ikke havde mulighed for at forudse, at COVID-19 og følgerne heraf ville få den konsekvens, at det ville være umuligt for kunden at opfylde aftalen. Såfremt det skal være muligt for kunden at påberåbe sig force majeure/umulighed, skal aftalen være indgået før WHO officielt erklærede coroavirus for en international pandemi (11. marts 2020).

    Hvis handlen først er indgået efter dette tidspunkt, var det muligt for kunden at forudse de økonomiske konsekvenser heraf, og det vil ikke være muligt for kunden at udtræde af handlen med henvisning til coronavirussen, da betingelsen om upåregnelighed ikke er opfyldt.

  • Der er ligeledes en pligt for kunden på tidligst mulige tidspunkt at oplyse forhandleren om, at det kan blive svært for kunden at opfylde aftalen grundet corona og den pågældendes økonomiske situation.

    Kunden har altså en pligt til at varsle forhandleren, så snart denne bliver vidende om, at kunden kan blive ude af stand til at opfylde aftalen.

AutoBranchen Danmark råder til at man generelt udviser fleksibilitet over for sine kunder i denne tid og indgår konkrete aftaler om f.eks. udskydelse af leveringstidspunktet og dermed betaling, salg af en billigere bil, anden finansieringsløsning eller andet, der gør, at begge parter kan opfylde aftalen.

“Det er formentlig en bedre løsning, også for forhandleren på trods af en mindre økonomisk tab, at man i en periode kan forrente købesummen, fremfor at skulle ud i tvister og retssager om erstatningskrav med den risiko, at kunden i sidste ende måske slet ikke er i stand til at betale”, siger jurist Ida Nynne Daarbak Jensen.

Seneste nyheder om corona-virussen