Finanstilsynet foreslår, at virksomheder fremover højest må modtage 19.999 kr. i kontanter mod 49.999 kr. AutoBranchen Danmark mener, at forslaget er for vidtgående.

Finanstilsynet har for nylig sendt et lovforslag i offentlig høring om blandt andet hvidvaskreglerne. Lovforslaget lægger op til, at kontantforbuddet i hvidvasklovens § 5 nedsættes fra 50.000 kr. til 20.000 kr. for erhvervsdrivende, der ellers ikke er omfattet af hvidvasklovens regler. Der lægges også op til forskellige andre ændringer i hvidvaskloven, herunder brugen af virtuel valuta.

Hvis ændringerne vedtages, træder de i kraft den 1. juli 2021. Det vil betyde, at man som erhvervsdrivende ikke må tage imod kontante beløb på over 19.999 kr. pr. handel, hvad enten betalingen sker på én gang eller som flere betalinger, der er eller ser ud til at være indbydes forbundet.

Finanstilsynets begrundelse for forslaget er, at kontantbeløb af den størrelse ofte kan være sorte penge. Dermed er der risiko for hvidvask, når erhvervsdrivende modtager så store kontante beløb, da myndighederne ikke kan kontrollere, hvor pengene stammer fra på samme måde som ved brug af betalingskort og bankoverførsel.

AutoBranchen Danmarks jurist, Ida Nynne Daarbak Jensen anerkender, at der en risiko for hvidvask, når der handles med kontante beløb, men der er også andre forhold at tage hensyn til. “Det er fortsat lovligt og ganske almindelig at benytte kontanter ved varekøb, og sådan skal det fortsætte med at være. Med dette forslag forsøger Finanstilsynet at gøre det endnu mere besværligt at benytte kontanter – det mener jeg er forkert”, siger Ida Nynne Daarbak Jensen.

“Der er mange helt almindelige danskere, især fra den ældre generation, der foretrækker at betale kontant. Det skal de fortsat have mulighed for – også ved køb af biler op til 50.000 kr. Udover den ældre generation oplever mange danskere lige nu at måtte betale minusrenter i banken for at have deres penge stående. Det giver nogle danskere et incitament til ikke at have deres penge i banken, og de vil dermed ikke have mulighed for at benytte bankoverførsel eller kreditkort, og de vil dermed afskære dem fra at handle. Det mener jeg ikke kan være rigtigt”, siger Ida Nynne Daarbak Jensen.

Hun udtaler videre: “Vi mener i AutoBranchen Danmark, at eftersom det ikke er et lovkrav at have sine penge i en bank skal det fortsat være muligt benytte kontanter i vidt omfang. Derfor kan vi ikke støtte forslaget fra Finanstilsynet, hvilket vi vil gøre klart i vores høringssvar, der indsendes senest ved høringsfristen den 27. november.”

Ny hvidvaskvejledning fra Finanstilsynet

Udover ovenstående høring om hvidvaskreglerne, har Finanstilsynet for nyligt udsendt en opdateret vejledning til finansielle virksomheder omfattet af hvidvasklovens regler, herunder finansielle leasingselskaber. Du kan læse om den nye vejledning her, og finde selve vejledningen her.

Status på MitID

I løbet af 2021 vil NemID-nøglekortet udgå til fordel for ”MitID”.

På Finanstilsynets seneste hvidvaskseminar oplyste de, at det kommende MitID bliver udviklet med en bedre sikkerhed end det nuværende NemID. MitID vil kunne bruges af en bredere kreds af kunder end NemID kan i dag. AutoBranchen Danmark tolker Finanstilsynets udmeldinger som, at MitID kommer til at være det eneste legitimationsmiddel fremover. Det byder AutoBranchen Danmark velkommen, og vi vil løbende holde medlemmerne opdateret om udviklingen.

Du kan læse mere om MitID her.