Forholdet mellem forhandler og importør bestemmes i høj grad af et sæt EU-regler, der snart skal genforhandles. AutoBranchen Danmarks medlemmer har nu mulighed for komme med deres ønsker til den nye lovgivning.

EU-regelsættet, der har indflydelse på salg af nye biler, kaldes en gruppefritagelse, fordi det er en undtagelse fra EU’s stramme konkurrenceregler. Undtagelsen betyder, at importørerne kan stille urimeligt strenge krav til forhandlerne gennem forhandlerkontrakterne. Der drejer sig blandt andet om, muligheden for opsigelse af forhandlerkontrakter, begrænsninger på hvor mange bilmærker en forhandler må sælge og en række andre væsentlige elementer i forhandlerkontrakterne. Gruppefritagelsen, der omfatter salg af nye biler, skal genforhandles i de kommende år, fordi den udløber i 2022.

Frem til 2013 var salg af nye biler underlagt en anden gruppefritagelse, der kun omfattede salg af nye biler modsat den nuværende, der gælder for en lang række brancher. Under den gamle gruppefritagelse kunne importørerne ikke stille lige så strenge krav til forhandlerne, som de kan i dag.

AutoBranchen Danmark arbejder sammen vores europæiske paraplyorganisation Cecra for, at den nye gruppefritagelse beskytter forhandlerne bedre mod importørernes krav. Ifølge AutoBranchen Danmarks juridiske chef, Eylem Ünüvar er det på høje tid.

”Den nuværende gruppefritagelse, der trådte i kraft i 2013, har givet importørerne for stor magt. Vi ser rigtigt mange eksempler på, at importørerne presser forhandlerne så meget, at det bliver umuligt at tjene penge på at sælge nye biler. Det er ikke rimeligt, især når importørerne forhindrer forhandlerne i at sælge andre ydelser og begynder at konkurrere med forhandlerne gennem direkte salg til forbrugerne”, siger Eylem Ünüvar.

Spørgeskema vil give dig indflydelse

Tirsdag den 28. januar udsendte AutoBranchen Danmark et spørgeskema til de af vores medlemmer, der er nyvognsforhandlere. AutoBranchen Danmark og Cecra bruger spørgeskemaet til at give anonyme eksempler og forslag videre til EU-kommissionen, der er i gang med at evaluere gruppefritagelsen og som skal lave et udkast til en ny gruppefritagelse fra 2022. Det første udkast forventes præsenteret i anden halvdel af 2020, hvorefter det skal i høring og vurderes af Europa-Parlamentet samt medlemsstaterne.

Eylem Ünüvar opfordrer alle nyvognsforhandlere til at besvare spørgeskemaet.

”Gruppefritagelsen er en af de allervigtigste sager for nyvognsforhandlerne i dette årti. Hvis vi kan få genindført nogle eller alle af de gamle regler fra før 2013, så vil det give et mere jævnbyrdigt forhold mellem forhandler og importør. Dermed får nyvognsforhandlerne langt bedre muligheder for at tjene penge på at sælge nye biler”, siger Eylem Ünüvar.

Hvis du er nyvognsforhandler, medlem af AutoBranchen Danmark og ikke har modtaget spørgeskemaet, kan du kontakte politisk konsulent, Nicolai Fiil, på nfi@abdk.dk, der vil fremsende spørgeskemaet til dig.

Seneste nyheder