Alle biler med indbygget radio, som gøres tilgængelige på det europæiske marked, skal kunne modtage DAB+ fra 21. december 2020.

EU forlanger, at alle EU-lande indfører disse regler senest 21. december.

Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen er ansvarlig minister på området, og han har slået fast overfor Folketinget, at Danmark agter at implementere EU’s krav til fristen den 21. december 2020. Den endelige vedtagelse sker dog først i Folketinget i efteråret, og der forventes derfor kort frist til, at branchen kan tage de nødvendige forholdsregler.

AutoBranchen Danmark har været til møde med Energistyrelsen og andre af branchens parter om situationen. Konklusionen er, at nybilsforhandlere bør gå i dialog med deres importør om, hvordan importør og producent vil sikre, at kravet efterleves.

Kravet angår bilradiomodtagere, der er indbygget i bilen i nyt køretøj i klasse M, som er gjort tilgængelig på markedet til salg eller leje efter den 21. december 2020.

Som minimum skal disse biler, såfremt de har en indbygget radio, kunne modtage og gengive radiotjenester udsendt via digital jordbaseret radiotransmission (DAB+).

Reelt kan det betyde, at bilkøberne efter den 21. december i år skal tage stilling til, om de vil købe en bil med DAB+, eller om de vil købe en bil helt uden radiomodtager.

Den formelle vedtagelse vil først finde sted i Folketinget i efteråret 2020, og der vil derfor kun være kort tid til at efterleve ændringerne.

Det er AutoBranchen Danmarks opfattelse, at importører og producenter har det overordnede ansvar for at implementere DAB+ i bilerne.

Seneste nyheder