Kurven ser ud til at være knækket. Flere unge mennesker vil igen vil være autolakerere. Samtidig er andelen af kvinder på uddannelsen også stigende.

Efter en årrække med nedgang, er der igen grund til smil, når man ser på optagelsen af elever på autolakereruddannelsen på College360 i Silkeborg.

Senest begyndte 45 elever på grundforløb 2 i august. Det er en fremgang på otte elever i forhold til optagelsen i foråret og en fremgang på 10 elever i forhold til efteråret 2019.

Samtidig er det også værd at bemærke, at andelen af kvinder er stigende. Af de 45 nye elever på grundforløb 2, er 15 kvinder. Det svarer til 33 procent. For et år siden udgjorde kvinderne 25 procent af de nye elever.

Optag efterår 2019 – 35 elever, heraf 9 kvinder (25,7 procent)

Optag forår 2020 – 37 elever – heraf 11 kvinder (29,7 procent)

Optag efterår 2020 – 45 elever, heraf 15 kvinder (33,3 procent)

Tallene skal ses i forhold til, at andelen af kvinder set over 25 år, har udgjort omtrent 5 procent.

”Vi glæder os virkelig over tallene, og kan vi ramme et niveau, hvor vi uddanner 80-90 autolakerere årligt, så tror vi, at vi rammer markedet ganske godt. Det er en forbedring i forhold til de seneste år,” siger Daniel Krarup Jørgensen, der er uddannelsesleder på College360.

Ifølge uddannelseslederen er de unge kvinder på uddannelsen præget af, at de har lyst til at arbejde kreativt, og det har de set, at man kan som autolakerer. De kommer mere for at bruge deres hænder og arbejde kreativt, end de kommer med en egentlig passion for biler.

Stigningen skal formentlig ses i sammenhæng med forskellige tiltag.

”Vi har gjort en del for at gøre opmærksomme på uddannelsen, og det har I jo også i branchen. Jeg tror på, at alle de små ting har gjort en forskel,” siger Daniel Krarup Jørgensen.

”At vi får flere elever generelt og samtidig flere kvinder er virkelig en god nyhed. Branchen har brug for de unge mennesker, og der skal lakeres masser af biler i årene, der kommer. At der samtidig er udsigt til en bedre kønsfordeling gør også en masse godt for virksomhederne. Mænd og kvinder ser forskelligt på tingene, og derfor er det godt at have begge køn i virksomheden,” siger Gitte Seeberg, adm. direktør i AutoBranchen Danmark.

Set over en årrække har bygningsmalere oplevet en stor tilgang af kvinder, og siden 2017 er flere kvinder end mænd trådt ind i den branche.