AutoBranchen Danmark har arbejdet for at få udbetaling af registreringsafgift udskudt. Der er endnu ikke et flertal i Folketinget for forslaget, derfor skal registreringsafgift betales som normalt i april.

Siden Danmark blev ”lukket ned” den 11. marts har AutoBranchen Danmark arbejdet målrettet på, at betaling af registreringsafgift skulle udskydes i mindst tre måneder. AutoBranchen Danmark har været i dialog med politikere, relevante myndigheder og vores samarbejdspartnere i håbet om at udskydelsen kunne nås inden afgiftsbetalingen i april. Det er ikke lykkedes i første omgang.

AutoBranchen Danmarks adm. direktør, Gitte Seeberg, tror stadig på en udskydelse.

”Vi har lagt mange ressourcer i dette forslag, og vi har fået en del positive tilkendegivelser hos både politikere og embedsmænd. Alle er klar over og har fuld forståelse for, at autobranchen er presset på likviditet. Politikerne holder sig fortsat til de store hjælpepakker, der kan hjælpe alle brancher, men jeg tror, at vi ser branchespecifikke forhandlinger, hvor registreringsafgiften kan komme i spil”, siger Gitte Seeberg.

Den manglende udskydelse betyder, at alle virksomheder skal betale registreringsafgift, som de plejer i april måned.