Autobranchen får nu bedre mulighed for at støtte foreninger. Til AutoBranchen Danmarks utilfredshed er der ikke kommet bedre muligheder for at reklamere for leasingaftaler.

Sidste sommer lavede Folketinget et indgreb mod kviklån, der kom til at betyde, der ikke længere kunne reklameres for leasingaftaler, når der var en sammenhæng til spil. Derudover betød indgrebet også, at mange sportsklubber og almennyttige foreninger har mistet deres sponsorer. Derfor har et bredt flertal i Folketinget den 22. april lavet en revidering af loven fra i sommers.

Den nye lov, der træder i kraft den 28. april, giver mulighed for, at virksomheder, der udbyder leasingaftaler,kan sponsorere fonde, almennytte foreninger og idræt. Det er dog en forudsætning, at der ikke tilbydes finansiering med årlige omkostninger på 25 procent eller derover, og at der foreligger en skriftlig sponsoraftale.

Forspildt mulighed

Jurist ved AutoBranchen Danmark Ida Nynne Daarbak Jensen er glad for initiativet, men hun mener ikke, at politikerne har lavet en passende revidering.

”Det er positivt, at loven nu er blevet ændret, det var rent lovsjusk, der ramte langt bredere end tilsigtet af politikerne. Desværre har de kun løst en del af problemet. I vores høringssvar opfordrede vi til, at der igen kan reklameres for leasingaftaler, selvom der måtte være en spilreklame i samme avis eller reklamepause. Det har politikerne ikke lyttet til, selv om vi langtfra har stået alene med det synspunkt, forklarer Ida Nynne Daarbak Jensen, der fortsætter:

”Det giver ikke mening, at en bilforhandler godt må reklamere for et billån, men ikke for en leasingaftale i lokalavisen, hvis der er en reference til spil. Begrænsningen på de 25 procent i årlige omkostninger sikrer netop, at forbrugerne ikke udsættes for reklamer om kviklån, der var den oprindelige hensigt med loven.”