(Bemærk, at artiklen er udgivet 24. marts 2020 og at hjælpepakker, lovgivning og øvrige tiltag i corona-krisen kan have ændret sig. Gå til vores tema-univers for de nyeste historier)

Regeringen og Folketinget har lanceret hjælpepakker til erhvervslivet på stribe i de sidste uger. Her kan du få overblikket og se, hvilke der er relevant for din virksomhed.

Siden Statsminister Mette Frederiksen for knap to uger siden meddelte at Danmark lukker ned, har regering og folketing sendt den ene redningskrans efter den anden til dansk erhvervsliv. I denne oversigt får du overblikket over hvilke hjælpepakker, der er brugbare for autobranchen.

Lønkompensation

Private virksomheder vil fra uge 13 få mulighed for at søge om lønkompensation, som alternativ til at fyre medarbejdere. Lønkompensationen kan gælde i perioden fra 9. marts til 9. juni. Staten vil betale 75 procent af medarbejderens løn, arbejdsgiver skal betale 25 procent af lønnen, mens medarbejderen skal bruge 5 feriedage/feriefridage i perioden. Staten dækker maksimalt 30.000 kr. per måned per medarbejder. For timelønnede dækker staten op til 90 procent af lønnen eller op til 30.000 kr. om måneden per medarbejder. Der er en række krav forbundet med at benytte ordningen, som skal overholdes bl.a. at mindst 30 procent af medarbejderne eller mindst 50 ansatte skal være fyringstruede.

I skrivende stund er der endnu ikke åbnet for ansøgninger til ordningen, fordi mange detaljer fortsat ikke er på plads. AutoBranchen Danmark er jævnligt i dialog med Erhvervsstyrelsen, der skal behandle ansøgningerne, om detaljerne i aftalen, samt hvornår Erhvervsstyrelsen begynder at modtage ansøgninger på virksomhedsportalen virksomhedsguiden.dk. Læs mere her.

Midlertidig kompensationsordning for selvstændige og små virksomheder

Der er også lavet en hjælpepakke til de selvstændige og små virksomheder indeholder betydelig støtte til at dække nedgang i omsætningen på mere end 30 % som konsekvens af COVID-19. Kompensationen fra staten er på 75 % af omsætningstabet, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned, svarende til satserne i lønkompensationsordningen aftalt med arbejdsmarkedets parter i trepartsaftalen. Hvis den selvstændige har en medarbejdende ægtefælle, vil der være mulighed for at få kompensation på op til 46.000 kr. gennem denne hjælpe pakke og aftalen om lønkompensation.

Virksomhederne skal ansøge om kompensation på virksomhedsguiden.dk. Erhvervsstyrelsen arbejder på at kunne modtage de første ansøgninger hurtigst muligt. Ligesom med lønkompensationsordningen er der stadig mange ubesvarede spørgsmål, som AutoBranchen Danmark arbejder på at afklare sammen med Erhvervsstyrelsen. Læs mere her.

Særligt udsatte virksomheder kan få hjælp til faste udgifter

En af de mest centrale hjælpepakker er til de virksomheder, der oplever en omsætningsnedgang på mindst 40 procent som følge af COVID-19, der kan få hjælp til betaling af faste udgifter. Ordningen kan kun bruges til dokumenterbare faste udgifter fx husleje, forsikringer og uopsigelige kontrakter, deriblandt leasingkontrakter. Der gives refusion på mellem 25-80 procent af de faste udgifter afhængig af virksomhedens omsætningstab.

Virksomheden kan ansøge om kompensation ved at sende en revisorpåtegnet opgørelse over sine faste udgifter de tre foregående måneder. Den forventede omsætningsnedgang som følge af COVID-19 opgøres for hele eller dele af perioden fra 9. marts 2020 til 9. juni 2020 med reference til samme periode i 2019.

Dette initiativ administreres også af Erhvervsstyrelsen, der ligesom med de andre tiltag arbejder på få vigtige detaljer og ansøgningsprocedure på plads. AutoBranchen Danmark følger naturligvis udviklingen tæt. Læs mere her.

Udskydelse af betaling af A-skat, B-skat, arbejdsmarkedsbidrag og moms

Betalinger af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag i perioden april-juni udskydes til den 10. i den femte måned efter afregningsperioden. Betalingsfristen for B-skat den 20. april udskydes til den 20. juni, mens fristen den 20. maj udskydes til 20. december. For selvstændige kan B-skatten reduceres ved at indberette en lavere indtægt for 2020 på skats hjemmeside. Læs mere om B-skat og selvstændige her.

Ligeledes udskydes fristen for angivelse af moms i perioden marts-maj til den 25. i anden måned efter afgiftsperiodens udløb. De normale regler tillader, at myndighederne under visse omstændigheder kan tilbageholde moms, men de regler suspenderes også forudsat at bestemte kriterier opfyldes.

For små og mellemstore virksomheder er der særlige regler for momsbetaling. De små virksomheder får udskudt deres momsbetaling til 1. marts 2021, mens de mellemstore virksomheders momsbetaling udskydes til 1. september 2020. Læs mere her.

Samtidig hæves beløbsgrænsen fra 200.000 kr. til 10 mio. kr. til og med 30. november 2020. Det giver virksomheder med penge på kistebunden mulighed for at forudbetale skat. Dermed undgår man at betale negative renter af pengene i banken.

Mulighed for at sætte medarbejdere ned i tid

Gennem arbejdsfordelingsordningen vil det være muligt at sætte ansatte ned i tid, hvor de kan modtage supplerende dagpenge, som erstatning for deres mistede løn. Ændringen består i, at når en arbejdsfordeling er anmeldt til jobcenteret vil den kunne træde i kraft med det samme modsat tidligere, hvor der skulle gå en uge før ikrafttræden.

Øget refusion ved sygedagpenge

Virksomheder kan få refusion af løn og sygedagpenge ved medarbejderes sygdom i de første 30 dage, hvis fraværet skyldes Covid-19. Normalt ville arbejdsgiveren skulle dække de første 30 dage, der kaldes arbejdsgiverperioden.

Førnævnte refusion for arbejdsgiver gælder også, hvis medarbejderen er sendt i karantæne efter myndighedernes anvisninger uanset om personen er smittet med COVID-19 eller ej.

Selvstændige har ret til to ugers sygedagpenge.

De ændrede regler for sygedagpenge gælder i perioden 27. februar 2020 til 1. januar 2021.

Garantiordning til nye lån styrkes

Staten stiller garanti for 70 procent af nye banklån, som skal bruges til at dække underskud hos SMV’er. Der er dog nogle krav der skal opfyldes. Man skal kunne dokumentere at have haft et driftstab, der skyldes Covid-19, på 30 procent – tidligere var det 50 procent. Derudover skal virksomheden grundlæggende have en sund økonomi. Staten forhøjer nu rammen til 17,5 mia. kr.

For de store virksomheder vil der være en lignende garantiordning, men den vil skulle fungere på ”markedsvilkår”. Rammen der er afsat til de store virksomheder garantier er nu på 25 mia. kr.

Ordningen administreres af Vækstfonden, hvor ansøgningen skal gå igennem.

Offentlige indkøb fremrykkes

Frem til den 31. oktober 2020 vil det offentlige dispensere fra en række bevillingsregler, der har betydning for indkøb i staten. Det bliver muligt for statsinstitutioner at foretage forudbetaling for leverancer, der har levering frem til 1. juli 2020 og en værdi på højst 1 mio. kr. De statslige institutioner opfordres til at benytte muligheden for forudbetaling.

Statslige institutioner er allerede blevet opfordret til at udvise fleksibilitet over for leverandører. Det bliver derudover muligt for statsinstitutioner at undlade at gøre misligholdelsesbestemmelser gældende, hvis misligholdelsen kan henføres til Coronavirus.

Offentlige betalinger til private virksomheder fremrykkes også i videst muligt omfang.

Oversigt over ansøgningsformularer

AutoBranchen Danmark har samlet de guider og formularer, som din virksomhed skal bruge for at benytte en eller flere af ordningerne. Siden opdateres hver gang, det bliver muligt at søge en ny ordning, og når der kommer nye krav til de eksisterende ordninger.

Du kan finde dem her.