Færdselsstyrelsen har udsendt flere nye bekendtgørelser fra årsskiftet, der regulerer bl.a. partikelfiltre, partikeludledningsafgift og gebyrer på vejtransportområdet. Læs mere om ændringerne her.

Som bekendt er det et krav for visse dieseldrevne varebiler, at der er monteret et partikelfilter, hvis de skal kunne køre i miljøzonerne i de fire store byer samt Frederiksberg. Kravet om et påmonteret partikelfilter indfases på følgende måde:

1) Fra og med den 1. juli 2020 skal der på køretøjer være monteret et partikelfilter, medmindre køretøjet er registeret første gang den 1. januar 2007 eller senere.

2) Fra og med den 1. juli 2022 skal der på køretøjet være monteret et partikelfilter, medmindre køretøjet er registeret første gang den 1. januar 2012 eller senere.

3) Fra og med den 1. juli 2025 skal der på køretøjer være monteret et partikelfilter, medmindre køretøjet er registreret første gang den 1. september 2016 eller senere.

Du kan læse den nye vejledning på Færdselsstyrelsens hjemmeside.

Færdselsstyrelsen udsteder en ny bekendtgørelse om visse eftermonterede partikelfiltre. Samtidig er der mulighed for afgiftsfritagelse for partikeludledningsafgift ved anvendelse af den nationale ordning.

Bekendtgørelsen om visse eftermonterede partikelfiltre ændres som konsekvens af indførelsen af miljøzoner med skærpede krav til diesel person- og varebiler. Bekendtgørelsen fastsætter betingelserne for godkendelse af partikelfiltre, der eftermonteres på person-og varebiler, som er godkendt efter Euro 4, Euro IV eller lavere euronormer.

Der foretages også en ændring i bekendtgørelsen om fritagelse for partikeludledningsafgift.

Ændringen betyder man kan blive fritaget for partikeludledningsafgiften i de tilfælde, hvor der er eftermonteret et partikelfilter. Fritagelsen gælder for visse typer af dieselbiler.  (godkendt efter Euro 4, Euro IV eller lavere euronormer).

Læs mere om begge ændringer her.

Færdselsstyrelsen har ændret bekendtgørelsen med det formål at tilpasse overgangsreglen (§ 3). Det betyder, at nye individuelle motorkøretøjer og påhængskøretøjer skal godkendes i henhold til bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer frem til og med den 30. juni 2023.

Der er således tale om en fortsættelse af den nuværende godkendelsesordning for nye individuelle motorkøretøjer og påhængskøretøjer.

Færdselsstyrelsen har ved indgangen til 2022 foretaget en flere mindre justeringer af gebyrerne på deres område til fx uddannelsesbeviser og syn. Læs mere her.