Den årlige regulering af gebyr- og afgiftssatserne på færdselsstyrelsens område er offentliggjort. De nye satser trådte i kraft den 1. januar 2023. 

Følgende satser er ændret i 2023. 

Syn, omsyn eller toldsyn

Gebyret for syn, omsyn eller toldsyn justeres fra 17 kr. i 2022 til 16 kr. i 2023.

Chaufføruddannelsesbeviser til gods eller bustransport

Gebyret for udstedelse, fornyelse, udskiftning og erstatning af chaufføruddannelsesbevis til gods- eller bustransport justeres fra 130 kr. i 2022 til 160 kr. i 2023. 

Varebilschaufføruddannelsesbevis

Gebyret for udstedelse, fornyelse, udskiftning og erstatning af varebilschaufføruddannelsesbevis justeres fra 270 kr. i 2022 til 50 kr. i 2023. 

Chaufførkort

Gebyret for udstedelse, fornyelse og erstatning af et chaufførkort justeres fra 1.470 kr. i 2022 til 1.700 kr. i 2023. 

Takografkort til førere, virksomheder eller værksteder

Gebyret for ansøgning om udstedelse, fornyelse, erstatning og udskiftning af takografkort til førere, virksomheder eller værksteder justeres fra 525 kr. i 2022 til 425 kr. i 2023. 

For deltagelse i en alkolåsordning betaler deltageren følgende gebyr: 

Obligatorisk ordning: Gebyret justeres fra 430 kr. i 2022 til 3.611 kr. i 2023. 

Frivillig ordning med personundersøgelse: Gebyret justeres fra 2.765 kr. i 2022 til 5.639 kr. i 2023. 

Frivillig ordning uden personundersøgelse: Gebyret justeres fra 475 kr. i 2022 til 3.611 kr. i 2023. 

Hvis der ved deltagelse i den frivillige alkolåsordning meddeles vilkår om alkoholistbehandling, betaler deltageren yderligere et gebyr til dækning af kriminalforsorgens omkostninger til tilsyn med behandlingen. Gebyret justeres fra 17.000 kr. i 2022 til 3.524 kr. i 2023  

Uddannelsesbevis til førere af køretøjer til vejtransport af farligt gods 

Afgiften for udstedelse af uddannelsesbevis til førere af køretøjer til vejtransport af farligt gods justeres fra 300 kr. i 2022 til 310 kr. i 2023 

Normalt fremgår satserne af tre forskellige bekendtgørelser, men Færdstyrelsen har nu samlet gebyr- og afgiftssatserne i en samler bekendtgørelse. Den kan findes her.