Hvis Danmark skal have 1 million elbiler på vejene i 2030, kræver det, at antallet af nye ladestandere øges kraftigt. AutoBranchen Danmark, FDM og TEKNIQ Arbejdsgiverne har samlet 20 konkrete anbefalinger til, hvordan vi når det mål.  

Det går langsomt med at sætte nye ladestandere op til de mange tusinde elbiler, som gerne skulle ud på de danske veje i de kommende år. Derfor bør politikerne på Christiansborg øge fokus på området og bidrage til en hurtigere proces.  

Det mener AutoBranchen Danmark, FDM og TEKNIQ Arbejdsgiverne, som i en ny rapport, Power Up! 20 anbefalinger til hvordan vi accelererer dansk ladeinfrastruktur, præsenterer 20 konkrete anbefalinger til, hvordan vi får sat fart på udrulningen af nye landestandere.  

Blandt anbefalingerne er: 

  • Et nationalt videncenter, der sikrer deling af erfaringer med opsætning af ladestandere 
  • Udbud som gavner konkurrencen på lademarkedet 
  • Tiltag som gør det muligt for netselskaberne at prioritere installation af ladestandere 
  • Skattefri opladning på arbejdspladser 
  • Indfør laderet i boligforeninger og grundejerforeninger 

Rapporten kan du finde her 

Skal flere danskere vælge elbilen til, er det afgørende, at de nemt og hurtigt kan lade deres bil op, når de har brug for det. Men antallet af elbiler er kørt fra antallet af ladestandere. Hvor EU anbefaler 10 opladelige biler pr. ladepunkt, er der i Danmark lige nu 30 pr. ladepunkt. 

”Gang på gang hører vi fra vores medlemmer, at manglende opladningsmuligheder er en af de største barrierer for, at kunderne vælger en elbil. Vores fælles mål med denne rapport er at sætte fokus på, hvor der kan forenkles og optimeres, så der hurtigere kan sættes endnu flere ladestandere op,” siger Gitte Seeberg, adm. direktør i AutoBranchen Danmark,  

”Det går rigtigt godt med salget af elbiler. Hos FDM hører vi dog stadig fra mange, som fravælger elbiler, fordi de er bekymrede for, om de kan komme til at lade, når de har brug for det. Skal vi have flere til at vælge en elbil, er der brug for, at vi får sat endnu mere fart på udrulningen af ladestandere. Med rapporten her har vi derfor samlet 20 konkrete anbefalinger til, hvordan man kan forenkle og optimere den regulering, der ofte ender med at stå i vejen for nye ladestandere,” siger adm. direktør i FDM, Stina Glavind. 

Blandt de mange udfordringer er elnettet. Mange steder er det slet ikke gearet til at oplade de mange elbiler, og ventetiden på opsætning af ladestandere og tilslutning af strøm er et problem flere steder i landet. I værste fald kan der gå helt op til to år.  

”De kommende år vil udbygningen af ladeinfrastrukturen for alvor tage fart, og elektrificeringen af samfundet vil udfordre elnettets kapacitet. Derfor bliver problemet ikke mindre. I rapporten kommer vi med en række løsninger til at sikre en bedre udnyttelse af elnettet og initiativer til at få antallet af ladestandere til at matche efterspørgslen”, siger Troels Blicher Danielsen, adm. direktør i TEKNIQ Arbejdsgiverne, der organiserer elinstallatørerne, som skal sætte ladestanderne op.  

Ingen har tidligere undersøgt, hvilke barrierer der står i vejen for udrulning af ladeinfrastruktur, og hvordan de kan undgås, men området er alt for vigtigt til at blive ignoreret. Derfor er AutoBranchen Danmark, FDM og TEKNIQ  Arbejdsgiverne, gået sammen om at kortlægge forhindringerne.  

Samarbejdet har resulteret i rapporten Power Up! 20 anbefalinger til hvordan vi accelererer dansk ladeinfrastruktur. Den peger på en lang række udfordringer. Nogle er økonomiske, andre er bureaukratiske og endnu andre er politiske. Forhindringerne bør løses én for én.