Overgangen til den nye ferielov sker d. 1. september 2020. Allerede nu har den dog betydning for jer som virksomhed. I første omgang vil vi hos AutoBranchens ArbejdsgiverForening derfor anbefale, at I sikrer jer, at medarbejderes ansættelseskontrakter lever op til de kommende ændringer.

Som vi tidligere har beskrevet, er ABAF behjælpelig med at rådgive om jeres ansættelseskontrakter. Det benytter rigtig mange virksomheder sig allerede af. Nogle virksomheder laver dem dog selv fra gang til gang, ligesom nogle har gamle standardkontrakter liggende. I så fald kan det være en god anledning til at gennemgå dem og sørge for, at de generelt er opdaterede.

De af jer, som er medlem af ABAF, kan benytte ABAFs standardkontrakter. Heri vil der være taget højde for disse ting, og ABAF hjælper med udfyldelsen, hvis det ønskes.

For alle timelønnede medarbejdere, ansat enten på individuel kontrakt eller med henvisning til en bestemt overenskomst, anbefaler vi, at der under punktet Ferie anføres: ”Den til enhver tid gældende ferielov finder anvendelse.”

For funktionæransatte, som har ferie med løn, anbefaler vi følgende formulering:

”Medarbejderen har ret til ferie med løn i henhold til den til enhver tid gældende ferielov.”

Forkortet optjeningsår i 2019

Pr. 1. januar 2019 begyndte et forkortet optjeningsår, hvor der frem til 31. august 2019 optjenes feriepenge efter den gamle ferielov. Det betyder, at jeres medarbejdere ved fuld ansættelse i perioden optjener 16,64 feriedage, til afholdelse i perioden 1. maj 2020 til 30. september 2020.

Det vil have betydning, hvis I har medarbejdere, der i sommeren 2020 har aftalt at holde flere end 16,64 betalte feriedage. I så fald skal de være opmærksomme på, at få gemt og overført ferie fra optjeningsåret 2018.

Udbetaling af ferietillæg

Med den nye lov sker der ændringer vedr. afregning af ferietillæg. For medarbejdere, der får løn under ferie og ferietillæg (funktionærer og elever), vil blive udbetalingen af ferietillægget være anderledes med den nye ferielov. Virksomheden vil have valget mellem at udbetale ferietillægget samtidig med, at den dertil svarende ferie begynder eller to gange årligt.

Vælger virksomheden at udbetale ferietillægget to gange årligt, vil det det for perioden fra 1. september til 31. maj blive udbetalt sammen med lønnen for maj måned, mens ferietillægget for den resterende del af ferieåret, udbetales sammen med lønnen for august måned. Vær dog opmærksom på, 1. ferietillæg efter den nye ferielov løber pr. 1. september 2020 – 1. maj 2021, 2. gang løber fra 1. maj 2021-1. september 2021, derefter skiftes mellem + 8 mdr., + 4. mdr., + 8 mdr. og så fremdeles.

I kan læse mere om den nye ferielov, og betydningen for jeres virksomhed, i ABAFs temaunivers på hjemmesiden her

Du kan tilmelde dig ABAFs kurser i den nye ferielov her