På AutoBranchen Danmarks årsdag fortalte Motorstyrelsens direktør Jørgen Rasmussen om problemer med DMR, omberegninger og om bilafgifterne. 

Et af sidste års mest populære oplæg på AutoBranchen Danmarks årsdag, var oplægget med Motorstyrelsens direktør Jørgen Rasmussen. Derfor havde AutoBranchen Danmark inviteret ham igen i år, hvor han fortalte branchen, hvorfor Motorstyrelsen ikke altid kan leve op til branchens berettigede forventninger om korrekt og hurtig sagsbehandling.  

Omberegninger er fortsat et problem 

Styrelsen kæmper stadig med de sidste efterveer af de bilafgifter, der trådte i kraft i december 2020. Nærmere bestemt drejer det sig om 7.000 omberegninger fra overgangsperioden december 2020-maj 2021. Motorstyrelsen kan ikke afslutte de sidste 7.000 omberegninger ud af i alt 260.000 omberegninger af 190.000 køretøjer. Ifølge direktøren er der to typer problemer, som Motorstyrelsen arbejder med at løse ifm. omberegningerne.  

Ca. halvdelen drejer sig om leasingbiler, der kan give problemer i Motorstyrelsens IT-systemer. Den anden halvdel drejer sig om køretøjer, der er registreret forkert eller kun delvist i Motorregisteret, det kan fx være forkerte oplysninger om brændstofsforbrug. Direktøren gav et eksempel med VW Golf, der var blevet registreret med 1500 hk i DMR.  

Selvom fejlene udefra kan synes banale, understregede direktøren, at det desværre tager tid at få rettet fejlene, da Motorstyrelsen ifølge lovgivningen skal bruge dokumentation for, at den pågældende VW Golf eksempelvis har 150 i stedet for de opgivne 1500 hk.  

For at undgå, at branchen eller forbrugerne skal ”løbe” frem og tilbage mellem Motorstyrelsen og Færdselsstyrelsen (der regulerer synshallerne), har Motorstyrelsen valgt selv at indhente de manglende oplysninger, hvilket oftest skal gøres gennem bilproducenterne, når der ikke er et COC-dokument til rådighed. 

Jørgen Rasmussen fortalte, at han håber, at de resterende omberegninger kan være afsluttet inden årsskiftet. Han opfordrede samtidig de elementer af branchen, der måtte have større summer i klemme til at kontakte Motorstyrelsen direkte, så vil styrelsen forsøge at behandle sagen hurtigere.  

Spørgsmål: Foretrækker du en teknisk registreringsafgift? 

Der var stor spørgelyst blandt deltagerne, da Jørgen Rasmussen afsluttede sit oplæg. Han blev blandt andet spurgt til, om det ville være nemmere at administrere en teknisk registreringsafgift fremfor den nuværende værdibaserede afgift.  

Styrelsesdirektøren understregede, at han ikke er politiker men embedsmand, og derfor administrer han efter den lovgivning, som Folketinget vedtager. Han sagde dog, at en teknisk registreringsafgift ikke nødvendigvis vil løse alle de aktuelle udfordringer, som Motorstyrelsen står med.  

Aktuelt forsøger Motorstyrelsen at få løst de mange datamæssige udfordringer i sine systemer, og ifølge Jørgen Rasmussen vil det blive svært at implementere en ny bilafgift, om den er teknisk eller baseret på roadpricing, før disse udfordringer er løst. Direktøren lod også forstå, at disse udfordringer ikke forventes at være løst i den nærmeste fremtid.