Der var grønne løfter i luften, da transportminister Benny Engelbrecht gæstede en godt besøgt årsdag på en Teams-forbindelse. Det blev dog også til en enkelt afvisning om vanvidsbilisme.

”Jeg kan godt forstå, hvis I synes, at vi kører i første gear inde på Christiansborg – men jeg lover jer, at vi arbejder på fuld tryk på at finde koblingspunktet”.

Sådan sagde transportminister Benny Engelbrecht til en sal fuld af branchefolk på Kulturcenteret Remisen i Brande, da branchen mødtes til et længe imødeset årsmøde efter en lang Corona-pause. Med til mødet bragte han ikke mindre end tre garantier om afgifter, superladere og vanvidsbilisme.

Selv var ministeren ikke fysisk tilstede. Han var til Rådsmøde i Slovenien for blandt andet at tale om udfasning af fossile biler i Europa. Men hvis der er kommet noget positivt ud af Corona-krisen, så er det, at vi er blevet vant til at møder lige så godt kan foregå på en skærm. Og i Brande var den helt store af slagsen rullet ned i Remisens Teatersal, så alle kunne nyde godt af, at ministeren, trods et presset program, havde prioriteret AutoBranchen Danmarks medlemmer.

I disse år er den grønne omstilling talk of the town og også ministerens tale var i den grad farvet grøn: ”Det skal være let at købe, og det skal være let at køre i en grøn bil”, sagde han.

Autobranchen er grøn frontlinje

Ministerens tale var fuld af ros til branchens grønne indsats. Og en opfordring til at gå aktivt ind i rollen som kompetente rådgivere om elbiler. Blandt andet til dem, der står overfor deres første elbilkøb og måske er bekymret for rækkevidde, lade-muligheder eller synes, det er svært at finde rundt i junglen af el-abonnementer:

”I er en afgørende frontlinje i det store eventyr, som den grønne omstilling er. I tager den fra de store tankers bord til virkelighedens verden”, sagde han, og tilføjede, at der efterhånden også er en del at rådgive om. ”Hvis man sammenligner med, hvordan det så ud for bare nogle år siden, er der virkelig sket meget. Nu er det virkelig fedt at gå til en forhandler for at sparke dæk, hvis man vil have en grøn bil. Der er meget mere at vælge imellem”, sagde han.

Ministeren anerkendte i sin tale også, at de beslutninger, som regeringen har truffet i forbindelse med Corona-pandemien, har givet en række udfordringer for branchen: Under nedlukningen skulle forhandlerne gøre mange kreative krumspring for at få bilerne ud til kunderne, og ministeren takkede for de anstrengelser, der blev gjort i den sammenhæng. Samtidig er det blevet vanskeligt at skaffe komponenter og dele, og ministeren sagde i sin tale, at han godt kunne forstå den frustration, som det må give anledning til.

Ro på afgifterne

Og så til garantierne: Ministeren fremhævede i sin tale den aftale, som Folketingets partier fornylig vedtog om afgifter på grønne biler. Det vil give ro, i hvert fald frem til 2025, hvor aftalen skal evalueres, lovede han. Også selvom SF og Enhedslisten presser på for en tidligere åbning, der skal ændre på hybridbil-afgiften.

Ministeren understregede i øvrigt, hvor vigtigt det er, at diskussionen om hybridbilerne baseres på fakta frem for myter og fordomme. De fleste mennesker bruger faktisk bilerne helt rigtigt og sparer kraftigt på de fossile brændstoffer, sagde han, og klargjorde dermed regeringens standpunkt i spørgsmålet.

Masser af ladestandere – også i kommunerne
Garanti nummer to handlede om ladestanderinfrastrukturen, som er helt afgørende for salget af elbiler i de kommende år. En aftale om 50 ladeparker med superladestandere langs det statslige vejnet er nu indgået.

Det betyder, sagde ministeren, at 99,99 % af færdslen på vejnettet vil kunne foregå uden, at man skal køre omveje for at lade. Og selv på årets travleste dag skal vi vente højest 10 minutter på at komme til at lade.

Fra Slovenien kunne ministeren i øvrigt berette, at også hans europæiske kolleger har fokus på ladeinfrastruktur, og at flere lande nu bruger en del af midlerne fra EU’s’ Recovery Fund på at sikre udrulning. Fonden har til opgave at hjælpe EU’s lande med genopretning af økonomien efter pandemien.

Der er også sat skub i ladeinfrastrukturen på kommunalt niveau. Ministeren lovede, at der allerede i efteråret vil blive fremsat et lovforslag om lade-muligheder langs de kommunale veje. Dermed er der blandt andet udsigt til kantstensladere og fælles anlæg i boligforeninger. Vedtages forslaget, vil det få virkning fra foråret 2022, men ministeren understregede også, at han i et brev har opfordret kommunerne til allerede nu at gå i gang med at behandle ansøgninger fra ladeoperatører, så udviklingen kan gå hurtigere.

Afvisning

Den sidste garanti kom under debatten med salen, hvor administrerende direktør Gitte Seeberg spurgte til loven om vanvidsbilisme. AutoBranchen Danmark har på vegne af medlemmerne gennem længere tid efterspurgt større klarhed om reglerne for at sikre, at prøvekørsler ikke sætter forhandlere i en klemme, hvis kunden begår vanvidsbilisme.

Her var ministerens svar ikke blot en umisforståelig garanti for, at reglerne ikke bliver ændret. Ministeren mere end antydede samtidig, at AutoBranchen Danmark er imod at bekæmpe vanvidsbilisme – og at forhandlerne selv måtte blive bedre til at se på kunderne, om de er vanvidsbilist-kandidater, før de får lov at prøvekøre bilen.

Det er selvsagt ikke sandt og et svar, som langt fra vakte jubel fra salen. Gitte Seeberg nøjedes med at konstatere, at reglerne så nu må afklares via en dommer, når der på et tidspunkt kommer en sag, der er egnet til at føre op til Højesteret.