Hvis bare tilnærmelsesvis lige så mange kvinder som mænd tog en erhvervsuddannelse inden for de tekniske og håndværksmæssige fag, ville brancherne ikke mangle arbejdskraft i den grad som man gør.  

Det skriver Børsen.  

Samme pointe kan vi se i autobranchen. Af seneste opgørelse fra efteråret 2021 fremgår det, at kun 4 procent af eleverne på uddannelsen til karrosseritekniker er kvinder, mens 5 procent af eleverne på uddannelsen til personvognsmekaniker er kvinder. Lyspunktet i den forbindelse er autolakerer, hvor kvinderne udgør en stadig større del af eleverne og nu er nået 25 procent – et tal, der er stigende. 

“Det er virkelig godt, at 182 piger/kvinder vil være personvognsmekanikere, men set i det store billede er 5 procent ikke mange. Vi er nødt til at gøre noget anderledes, så vi kan appellere mere til de unge kvinder, og så er vi nødt til også at sørge for, at der er lærepladser til dem,” siger Gitte Seeberg, adm. direktør i AutoBranchen Danmark.  

Hun henviser til den trivselsundersøgelse, AutoBranchen Danmark præsenterede fra autouddannelserne tidligere på foråret. Her fortalte eleverne, at de slet ikke følte sig vejledt godt nok i folkeskolen. 

“Samlet set fortalte 70 procent af eleverne på autouddannelserne, at vejledningen i folkeskolen i forhold til erhvervsuddannelse, slet ikke var god nok. For pigernes del var det 80 procent. Det bekræfter, hvad andre undersøgelser har vist nemlig, at pigerne i højere grad end drengene guides mod gymnasiet. Den tankegang skal vi væk fra, og vi skal i autobranchen være med til det,” fortsætter Gitte Seeberg. 

“Vores samarbejde med Dansk Automobil Sports Union, hvor vi kom ud på folkeskolen, har været den helt rigtige model for at møde de unge tidligt, og her så vi, at når der var en kvindelig mekaniker med, så øgede det pigernes interesse. Så der er potentiale derude,” siger Gitte Seeberg. 

Da AutoBranchen Danmark præsenterede sin trivselsrapport i marts, var den tidligere Formel 1-mekaniker Emilie Rath oplægsholder. Hun fortalte om sine udfordringer med at komme ind i branchen, og hun fortalte, at det er nemmere når kvinder kan spejle sig i andre kvinder. Derfor kan det være en fordel at ansætte to kvindelige lærlinge, hvis virksomheden har en størrelse, der kan tage to lærlinge samtidig. 

“Vi ved det også fra nogle af vores medlemsvirksomheder. Når man har ansat en kvinde på værkstedet, opdager man, at det slet ikke er så svært, som myterne ellers siger. Man oplever, at sproget og stemningen bliver bedre på værkstedet, og der kommer nye medarbejdere med andre kompetencer, som supplerer de andre medarbejdere ret godt,” siger Gitte Seeberg.  

Selv om det går bedre og bedre, så viste trivselsundersøgelsen desuden, at kvindelige lærlinge har sværere ved at finde læreplads end deres mandlige kolleger. 

“Vi skal fortsætte med at fokusere på, at myterne ikke holder vand. Der er ikke brug for et selvstændigt omklædningsrum. Det skal bare kunne aflåses, og det kan afhjælpes ved at rykke mødetiden 15 minutter. Bare for at tage et eksempel. Desuden er det vigtigt, at både politikere, organisationer og virksomheder har fokus på den her rekruttering. Det gjorde en forskel, at vi kom ud på folkeskolerne,” siger Gitte Seeberg og fortsætter. 

“Vi ved, at næsten fire ud af 10 gymnasieelever enten falder fra eller slet ikke får brugt deres eksamen. De elever skal vi også guide videre og vise, hvad erhvervsuddannelserne kan. Jeg kan sagtens forestille mig, at der er dygtige folk til autobranchen i den gruppe. De skal bare vide, hvad vi kan tilbyde,” siger hun.  

To ud af tre medlemmer i AutoBranchen Danmark har for nylig svaret i en medlemsundersøgelse, at de har udfordringer med at skaffe kvalificeret arbejdskraft. De udfordringer bliver ikke mindre i de kommende år. Derfor er uddannelse af nye faglærte og efteruddannelse af de allerede faglærte mere og mere vigtigt.