Den 1. januar 2018 trådte en ny ordning i kraft, der skal sikre flere erhvervsuddannede. Den hedder Praktikplads-AUB og er en del af Trepartsaftalen fra 2016. Ordningen sætter et konkret mål for, hvor mange elever/lærlinge en virksomhed skal ansætte, og hvis virksomheden ikke lever op til målene, skal der betales et bidrag til Praktikplads-AUB. Hvis virksomheden til gengæld ansætter flere elever, er der mulighed for at få en bonus på 25.000 kroner pr. helårselev.

I april sendes en forskudsopgørelse til virksomhederne med et mål for, hvor mange elever, der skal ansættes i 2018. Dette mål skal være opfyldt inden 31. december 2018, og i juni i det efterfølgende år modtager virksomhederne en årsopgørelse over, om man har levet op til målene.

Allerede nu kan virksomhederne selv beregne et cirkatal for, hvor mange elever, der skal ansættes. Virk Indberet har udarbejdet en vejledning til, hvordan man kan beregne et cirkatal. Den kan læses her. Der er også lavet et eksempel på en beregning, der kan læses her.

Læs mere om Praktikplads-AUB her.